Zelene strehe omogočajo pester izbor različnih rastlin

Zelene strehe investitorju omogočajo najrazličnejše izbore rastlinja. Pravzaprav je zelo malo rastlin, ki na zelene strehe ne sodijo. Načeloma so to visokorasla drevesa, ki bi jih lahko zrušil ali celo odnesel veter, ki je na višini streh praviloma močnejši kot na tleh. In vsekakor so to rastline s svedrastimi koreninami, kot sta bambus in figa, ki zlahka prebijejo tudi še tako kakovostne protikoreninske zaščite. Sicer pa omejitev pravzaprav ni. Površina zelene strehe tako lahko zlahka postane strešni vrt ali park. Tisti, ki so bolj praktične narave in bi radi kar najbolje izkoristili vsako zaplato rastišča, ki jo imajo, si lahko na strehi omislijo celo gredice zelenjave ali začimb. Vse to, o čemer smo do sedaj govorili, je v bistvu intenzivna zelena streha, h kateri nekateri prištevajo tudi travo. V našem podjetju pa travnate zelene strehe razvrščamo med polintenzivne zelene strehe.

Sestava zelene strehe, ki je v Sloveniji najbolj priljubljena, je ekstenzivna

Obstaja še ekstenzivna zazelenitev, ki je popolnoma drugačna od opisanih sestav zelene strehe. V naših krajih ekstenzivna ozelenitev pomeni sedume ali po domače homulice, ki spadajo med trajnice, kar pomeni, da so v osnovi rože, a se odlikujejo z izredno odpornostjo oz. vzdržljivostjo. Zato je vzdrževanje pri tovrstnih rastlinah posledično minimalno oz. ga skoraj ni. Poleg tega so ekstenzivne zelene strehe tudi z vidika investicije najcenejše – tudi zato, ker ima ta sestava zelene strehe zelo tanko plast rastišča in je zelo lahka, kar pomeni, da gre za dosti manjšo statično obremenitev objekta, kot je to v primeru intenzivne zelene strehe.

ozelenitev strehe

Zelena streha: sestava je ključna za uspeh

Sestava zelene strehe je vedno zelo pomembna. Pri izgradnji strešnega vrta namreč nikomur ne pade na misel, da bi na streho nasul trikrat več rastnega substrata, kolikor je potrebno, da bi s tem omogočil boljše pogoje rastju. To je namreč povezano z višjimi stroški. Tu ne gre predvsem za višji strošek rastnega substrata, čeprav tudi ta kar nekaj nanese. Tu gre po eni strani za to, da bi bilo v tem primeru potrebno objekt statično zelo okrepiti, saj bi bila teža materiala, ki bi ga nanesli na objekt, ogromna. Po drugi strani pa gre tu za strošek vertikalnega dviga, saj je spravljanje materiala na streho bistveno dražje kot razporejanje materiala po tleh, kjer lahko delo zlahka in hitro opravi bager. Dvig na streho poteka počasi in zelo veliko je ročnega razporejanja, četudi je vključena gradbena mehanizacija, kot so tovornjaki z dvižnimi mehanizmi ali avtomobilska dvigala. Zato se v gradbeništvu vedno trudimo, da je količina materiala na strehi optimalna ali pa kar minimalna, toliko da lahko rastje normalno preživi.

Zelene strehe zahtevajo optimum v količini in kakovosti materialov

Zaradi opisanega v prejšnjem razdelku je seveda zelo pomembno, da so materiali, ki jih vgradimo na zelene strehe, visoke kakovosti, saj lahko le taki maksimalno opravijo svojo funkcijo. Na drugi strani je potrebno, da so optimalne tudi količine, saj smo zavezani načelu ekonomičnosti. To je pomembno ne le za to, da ima investitor čim manjše stroške, ampak tudi z vidika trajnostnega razvoja, saj s tako politiko omogočimo čim manjši ogljični odtis in tako poskrbimo, da je zaradi gradnje okolje kar čim manj obremenjeno. Če namreč na strešno površino vgradimo na primer deset kubičnih metrov rastnega substrata preveč, to pomeni, da smo okolje po nepotrebnem ekstremno obremenili. Najprej je treba material proizvesti. Četudi gre za reciklat, ki je značilen za naše strešne sisteme, ga je škoda, ker bi bilo bolje, da bi ga koristno vgradili drugje. Pri njegovi predelavi so vpleteni stroji in prav tako tudi pri prevozu ter dvigovanju. Zato prihaja do višje porabe goriva, škodljivih emisij, obremenitve prometa. Če morajo delavci na objekt hoditi dan ali dva več, je to prav tako obremenjevanje okolja zaradi prevozov. Seveda so tu še večje statične obremenitve, ki prav tako pomenijo podobno obremenitev zaradi večje proizvodnje, ki pa niti ni reciklat. Zato je odgovorna gradnja za trajnostni razvoj izredno pomembna.

Zelene strehe naj vgradijo profesionalci

Na podlagi povedanega je jasno, da pri vgradnji zelene strehe vedno težimo k optimumu. To je pomembno z vidika nižjih stroškov, manjšega obremenjevanja okolja, kot smo že opisali, in ne nazadnje tudi zaradi optimalnega uspevanja rastline. Res je, da intenzivne rastline ljubijo boljše pogoje, pri ekstenzivnih pa je ravno obratno, saj bolje uspevajo, če so pogoji za rast na strehi skromni. Če so pogoji predobri, lahko pride do velikega pleveljenja in posledično celo do odmrtja ekstenzivnih rastlin. Zato je koristno, da ozelenjevanje svoje strehe zaupate strokovnjaku, ki točno ve, kaj in koliko potrebujejo določene rastline.