Čemu v slovenskem pravu služi izvršba?

Izvršba je pravno sredstvo s pomočjo katerega lahko upnik od svojega dolžnika izterja dolgovano terjatev. Izvršba lahko poteka na podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine. Ob tem moramo biti pozorni, saj tudi tukaj tečejo zastaralni roki. Splošni zastaralni rok znaša 5 let, razen če je z zakonom določeno drugače. Poznamo različne oblike izvršbe, najpogostejša je izvršba na plačo, pogosta pa je tudi izvršba na nepremičnino.

sodna izvršba