Glorjana Veber: “Vsak človek nosi v sebi nekaj dobrega, četudi prepoznavamo zgolj têmo.”