Za čim boljše motiviranje zaposlenih preko uspešnega komuniciranja

Vodenje je ena ključnih nalog v podjetju, ki je ne smemo jemati zlahka. Ne smemo se tudi prepričevati, da je vodenje in motiviranje zaposlenih nekaj, kar pride samo od sebe ter da je za uspešno vodenje sodelavcev primeren vsakdo. V podjetju OK Consulting smo zbrani strokovnjaki, z bogatim psihološkim znanjem, ki vam skozi izvedbo naših treh programov šol vodenja in drugih  tematik pokažemo, kako kompleksno je uspešno vodenje tima, motiviranje in primerno komuniciranje. V naših programih smo razvili pristope, kjer osvojite tiste vsebine, ki so za vaše podjetje najbolj primerne. V šoli vodenja na osnovni stopnji spoznate sebe kot vodjo, kar je za timsko vodenje najbolj pomembno. Spopadete se z različnimi tipi osebnosti ter se naučite skrivnosti motivacije. V nadaljevalni stopnji se osredotočimo na čim boljše motiviranje zaposlenih preko uspešnega komuniciranja, v najbolj poglobljeni stopnji pa se posvetimo oblikovanju inovativnega delovnega okolja. Samo okolje, v katerem se zaposleni počutijo sproščene in obenem cenjene, kjer so jim delovne naloge izziv in sprostitev, se lahko razvija kreativnost, ki omogoča dolgoročno rast. V podjetju OK Consulting se vsake nove situacijo lotimo celostno, zato se bomo z vami pred pripravo ponudbe temeljito in podrobno pogovorili, da vam bomo zagotovili kar najbolj prilagojen in ustrezen program.

šola vodenja