V Sloveniji ogrevanje z biomaso pridobiva na pomenu

Z izrazom biomasa imenujemo vse organske snovi, ki so uporabne kot obnovljivi vir energije. Lesna biomasa je les, ki ga kot energetski vir uporabljamo za ogrevanje in najpogosteje predstavlja prostorninski les, kot so drva, polena, cepanice, okroglice, sekanci in drobljenci, ki je lahko razžagan, cepljen ali drobljen in presejan s pomočjo namenskih sekalnikov, cepilnikov, drobilnikov in sejalnikov.

Ogrevanje z lesnimi sekanci in drobljenci je CO2 nevtralno (za razliko od fosilnih goriv). Za njihovo izdelavo uporabljamo poseben sekalnik.

Drobilnik vej je orodje za vsestransko uporabo, ki predstavlja najlažji način kako se znebiti vseh ostankov vej in listja. Z drobilcem vej tovrstne ostanke, brez nepotrebnega onesnaževanja, spremenimo v majhne delce, sekance in drobljence, ki so odlični za kompostiranje ali kurjavo.

Podjetje Tisa d. o. o.  s pomočjo svojih drobilcev lesa očisti naš gozd ali vrt ter zmleti material po želji tudi raztrosi in tako poskrbeli za ustrezno pognojitev. Poleg ostalih storitev pa  ponuja tudi odkup lesa, za katerega si svojim strankam prizadeva zagotoviti kar najbolj ugoden cenik. Odkupuje les ki je podrt v gozdu in drug odpadni les. Na njihovi deponiji v Ljubljani sprejemajo lesne odpadke, ki ostanejo po rušitvi stavb, stavbno pohištvo, veje, žagovino, oblance ter lesni prah in odpadno lesno embalažo. Če želimo, lahko namesto nas opravijo tudi transport.

gozdarstvo

sekanje gozdov