V katerih okoliščinah je posameznik upravičen do odškodnine?

Ko slišimo besedo odškodnina, velikokrat najprej pomislimo na prometne nezgode in podobne primere, kjer zaradi telesnih poškodb in materialne škode, ki je ob dogodku povzročena, velikokrat prihaja tudi do izplačila odškodnine. Do povračila za škodo pa nismo upravičeni le v primeru prometne nesreče, pač pa lahko odškodnino zahtevamo tudi v primeru nezgode pri delu, v primeru napak pri zdravljenju ali zaradi ugriza živali. Vsekakor se je potrebno zavedati, da nam odškodnina pripada ne samo v primeru premoženjske škode ali telesnih poškodb, pač pa tudi v primeru duševnih bolečin in strahu.

Odškodnina

Da bo odškodnina v resnici izplačana morajo biti izpolnjene predpostavke odškodnine odgovornosti, med katere štejemo:

  • škodo;
  • nedovoljeno (nedopustno) ravnanje povzročitelja ali njegove stvari;
  • vzročno zvezo med nedovoljenim ravnanjem in škodo ter

Kot škoda se največkrat pojmuje zmanjšanje premoženja, velikokrat pa pozabimo, da lahko odškodnino zahtevamo tudi zaradi preprečitve povečanja premoženja (izgubljeni dobiček), pa tudi zaradi telesnih in duševnih bolečin ter okrnitve ugleda pravne osebe.

V primeru vložitve odškodninskega zahtevka se posvetujmo z odvetnikom

Ne glede na to, zaradi katerega škodnega dogodka odškodninski zahtevek uveljavljamo, je nujno, da to storimo čim prej. Sploh pri odškodninskih zahtevkih za telesne poškodbe včasih vlada zmotno prepričanje, da moramo najprej končati z zdravljenjem ter šele nato zahtevati odškodnino.  Poleg tega pa se je v večini primerov uveljavljanja odškodninskega zahtevka dobro odločiti za posvet z odvetnikom za odškodnine. Odvetnik za odškodnine namreč natančno ve, kdaj in kako vložiti odškodninski zahtevek, da bomo z njim uspešni. Z odškodninskim zahtevkom se bomo najverjetneje izognili dolgim sodnim postopkom, lahko pa se zgodi tudi, da z njim ne bomo uspeli. V tem primeru je potrebno pri pristojnem sodišču vložiti odškodninsko tožbo, ki lahko celoten postopek pridobitve odškodnine nekoliko podaljša, vendar bo odvetnik za odškodnine znal poskrbeti tudi za to.

Kakšno višino lahko pričakujem za povračilo škode, ki mi je nastala?

Višina odškodnine je odvisna od posledic, ki jih je škodni dogodek povzročil. Pri materialni škodi je višino odškodnine relativno enostavno določiti in znaša toliko, kolikor znaša materialna škoda. Nekoliko težje pa je odškodnino določiti pri nematerialni škodi, kot so na primer fizične ali psihične bolečine. Običajno se v tem primeru merijo telesne in druge bolečine v dnevih in po intenzivnosti. Zneski odškodnin v Sloveniji so razmeroma nižji kot npr. V ZDA. Vseeno pa se praviloma splača poskusiti z vložitvijo odškodninske tožbe; stranka, ki v postopku uspe, na koncu postopka dobi od nasprotne stranke povrnjene stroške pooblaščenca ter sodne stroške.