Vodenje podjetja s primerno komunikacijo in motiviranjem

Vodenje podjetja je več kot le odlična poslovna ideja, zaposlitev kadra in postavljanje ciljev. Kot dober vodja je vaša naloga vodenje in motiviranje zaposlenih, eden ključnih elementov pri tem pa je dobra komunikacija v podjetju. Ko želite ustvariti vzpodbudno in zdravo delovno okolje, a ste se znašli na mrtvi točki ali razpotju, naj vam pomagamo v OK Consulting, kjer vam primerno znanje za vodenje podjetja podajo izkušeni psihologi. Poskrbimo za kakovosten coaching v podjetju in vas naučimo čustvene inteligence za uspešno vodenje sodelavcev.

Šola vodenja

Vloga komunikacije in reševanje sporov

Veščina komuniciranja je ena najpomembnejših človeških lastnosti, ki se je premalokrat načrtno učimo. Komunikacija v podjetju pa je še toliko bolj pomembna, saj želimo skupaj doseči zastavljene cilje, do česar lahko pridemo zgolj kot usklajena delovna skupina. Zato je komunikacija delo. Treba se jo je naučiti in jo nadgrajevati, kot vodja še posebej. Šumi v komunikaciji pogosto pripeljejo do neuspešnosti pa tudi do nesporazumov, kjer govorimo o medsebojnih konfliktih in njihovem reševanju. Različni značaji in referenčni okvirji zaposlenih otežujejo komunikacijo. Tako je mnenje lahko kritika, vprašanje zveni kot obtožba, argument pa kot nepotrebno dokazovanje. Da bi se znali pogovarjati, moramo prepoznati, s kakšnim sogovornikom imamo opravka in kakšen pristop uporabiti. Tako se prepreči marsikateri konflikt, vzdušje pa je veliko bolj prijetno. K dobri komunikaciji v podjetju prispevajo vsi, seveda pa je nujno uspešno vodenje sodelavcev, za kar je zadolžen vodja.

 

Uspešno vodenje sodelavcev in timsko delo

Vodenje podjetja s kadrovskega vidika pomeni vodenje in motiviranje zaposlenih. Vsak posameznik, ki mu ljudje sledijo, je vodja, če je to njegova uradna funkcija ali pa ne. Uspešnega vodenja sodelavcev se je možno priučiti, gre namreč za komunikacijske in vodstvene sposobnosti ter naučene veščine, ki jih znamo primerno uporabiti. Poleg avtoritete vodje je za uspešno vodenje podjetja nujna tudi dobra organizacija timskega dela, saj večina delavnih nalog danes ni odvisna samo od ene osebe. Na pravo delovno mesto je treba postaviti pravega človeka, da ustvarite okolje, ki ima najboljše možnosti za odlične rezultate. Timski coaching v podjetju veliko pripomore, da se aktivira potencial določene delovne skupine in pravilno usmeri sila vsakega posameznika. Dobra komunikacija v podjetju, ozaveščen skupni cilj, zaupanje, poznavanje raznolikosti in upravljanje s konflikti poskrbi za doseganje rezultatov hitreje in učinkovitejše.

Šola vodenja

Kaj je čustvena inteligenca in kako z njeno pomočjo motiviramo

Čustva so najbolj pomemben dejavnik motivacije, zato je za vodenje podjetja čustvena inteligentnost nujna. Zaposleni in podjetja drago plačujejo neobvladovanje upravljanja s čustvi. Prihaja do izgorelosti, psihosomatskih bolezni, škodljivih navad in odvisnosti, seveda tudi težav v osebnem življenju. Prepoznava in uporaba lastnih in tujih čustev je zelo pomembna veščina, ki vodji omogoča ustrezno vodenje sodelavcev oziroma zaposlenih, drugim pa uspešno sodelovanje. Znanje iz čustvene inteligentnosti vam pomaga tako v poslovnem kot zasebnem življenju. Bolje boste prepoznali svoja čustva in se jih naučili izraziti na ustrezen način. Vsako čustvo namreč nečemu služi, z večjim samozavedanjem in uravnavanjem boste tako znali upravljati odnose. Z boljšim poznavanjem odzivov bo vodenje in motiviranje zaposlenih preprostejše, komunikacija v podjetju pa veliko bolj gladka.

 

Več nivojev izobraževanj za vodenje podjetja

Pri OK Consulting izvajamo različne delavnice, seminarje in individualne coachinge v podjetju. Naše storitve so primerne za nova podjetja ter za izkušena podjetja in organizacije vseh velikosti. Vlaganje v znanje vodenja in komunikacije naj bo stalno, da boste lahko uresničili rast podjetja, kot jo pričakujete. Naša izobraževanja se lotevajo organizacijske transformacije, čustev, stresa, osebne rasti, vodenja, postavljanje pravih ljudi na prava mesta in ustvarjanja učinkovitega tima. Vsako delovno okolje se srečuje s specifičnimi izzivi, zato vam bodo naši strokovnjaki pomagali prepoznati šibkosti, ki vas zadržujejo in potencial, ki ga še niste izkoristili. Pošljite nam povpraševanje za izobraževanje posameznikov ali ekipe in z veseljem vam pripravimo tečaj, ki bo kar najbolj primeren za vas. Svojim strankam se vedno prilagodimo in približamo, da vzpostavimo pristen stik in najdemo realne rešitve.

 

Uresničevanje poslovnih ciljev z uspešnim vodenjem sodelavcev

Vodstvo je velikokrat preveč osredotočeno na poslovne številke, da bi opazilo, da so najpomembnejši zaklad podjetja pravzaprav zaposleni. Oni nosijo vrednost in so njegova prihodnost. Lahko najdete še tako odlične zaposlene, a brez prave motivacije bo njihov doprinos vprašljiv. Da bi jih obdržali in jim dali primerne obveznosti je nujno poznavanje učinkovitega vodenja podjetja.

Do dobrih poslovnih rezultatov pripeljejo ljudje, ki se zavedajo svojih sposobnosti, dobro sodelujejo z drugimi zaposlenimi, znajo primerno izraziti svoja čustva in reagirati na čustva ostalih. Že takoj, ko vstopimo v prostore določenega podjetja, je moč začutiti klimo. Negativa se kar širi po zraku, prav tako pa pozitiva. Če lahko pohvalimo delovno vzdušje, je to zagotovo tudi zaradi odličnega vodenja podjetja. Ustvarite eno takšnih podjetij tudi vi in vlagajte v izobraževanje za uspešno vodenje in motiviranje zaposlenih. S tem boste ogromno naredili za poslovni uspeh in za vsakodnevno razpoloženje delavcev. Preverite naše storitve in ugotovite, kakšno izobraževanje in svetovanje bi vam prav prišlo, da končno storite odločen korak naprej.

 

You may also like...