Tudi letošnji dnevi gradbenega prava bodo praktično zasnovani

Gradbena zakonodaja je bila ne dolgo nazaj podvržena številnim spremembam na katere so se morali subjekti, ki na tem področju delujejo, navaditi in jih pričeti dosledno upoštevati. Zakon o graditvi objektov je nadomestil nov Gradbeni zakon, ki spreminja številne določbe. Namen novega gradbeni zakon z uvodnimi pojasnili je bil predvsem poenostaviti postopke in jih približati uporabniku. Seveda pa je v zadnjih mesecih na gradbeno zakonodajo pošteno vplivala tudi epidemija Sars-Cov-2, ki je tudi na tem področju povzročila veliko sprememb. Da bi čim več sprememb, ki jih je ta neljuba situacija prinesla v področje gradnje, kar se da dobro razjasnili, smo se v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. odločili, da tudi letos izvedemo dneve Gradbenega prava, ki že več let zapored opravljajo pomembno vlogo vodilnega slovenskega dogodka glede odprtih pravnih vprašanj na področju gradbenega prava. Lahko bi rekli, da so dnevi gradbenega prava zasedli častno mesto med dogodki takšnega tipa. To pa zato, ker na dnevih gradbenega prava učinkovito razrešujemo najrazličnejše dileme, ki se na tem področju v danem trenutku pojavljajo. Nič drugače ne bo letos. Dneve bomo izvedli praktično in uporabniku naravnano. Vsi udeleženci pa bodo tako prišli do odgovorov na številna vprašanja, ki se jim na področju gradbenega prava postavljajo.

Gradbeno pravo

Na dnevih gradbenega prava bomo podrobno preučili in predebatirali tudi Gradbeni zakon z uvodnimi pojasnili. Zakon z uvodnimi pojasnili je na to področje namreč vnesel kar nekaj sprememb. Rdeča nit novega zakona je integracija postopkov in s tem uvedba prijaznejših postopkov uporabnikom. Tako zakon prinaša združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, pa tudi združitev vseh drugih doslej ločenih postopkov izdajanja soglasij v en sam postopek in v enotno gradbeno dovoljenje. Zakon z uvodnimi pojasnili med drugim soglasja prekvalificira v mnenja, ki so podlaga za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. S ciljem krepitve pravne varnosti investitorjev zakon zavezuje tudi k podajanju ne zavezujočih informacij pred začetkom upravnih postopkov.

Komu je dogodek namenjen?

Poleg zakona z uvodnimi pojasnili pa nas bodo zanimale tudi druge teme, ki se jih na področju gradbenega prava radi dotaknemo. Pozabiti pa ne smemo niti na to, da se bodo za udeležbo na dogodku podeljevale kreditne točke. Dogodek je na eni strani namenjen investitorjem in na drugi strani pa izvajalcem, med katere sodijo projektanti, nadzorniki in inženirji, saj bodo udeleženci na srečanju obravnavali vse najbolj pereče vidike njihovega medsebojnega sodelovanja pri gradnji.