Študija HAZOP za učinkovito preprečevanje tveganj med gradnjo

Gradnjo vsakega objekta spremljajo številna tveganja, ki lahko samo graditev objekta podaljšajo, ali pa jo v nekaterih ekstremnih primerih celo onemogočijo. Tveganja lahko izhajajo tako iz sfere gradnje, kot tudi iz zunanje sfere – na primer vremena ali napake tretjega. Ker tveganja lahko resno ogrozijo celoten projekt, pa tudi zdravje in celo življenja ljudi po tem, ko se je projekt že enkrat zaključil, je potrebno dobro razmisliti o tveganjih, ki jih projekt predstavlja in o tem, kako tveganja izničiti ali jih vsaj minimizirati.

HAZOP

Kakšna je razlika med HAZID in HAZOP in kdaj uporabiti katero študijo?

Dan danes obstaja veliko različnih standardov, ki pomagajo zmanjšati tveganja, ki pretijo med gradnjo projekta. V zgodnji fazi gradnje projekta se priporoča izvedba HAZID standarda. Gre za orodje za prepoznavanje nevarnosti, ki ga uporabimo v zgodnji fazi projekta, kakor hitro so na voljo diagrami poteka, osnutki energijskih in masnih bilanc ter načrti zemljišča in objekta. V kasnejših fazah gradnje pa se vse bolj priporoča izvedba študije HAZOP, ki služi prepoznavanju in preprečevanju vzrokov nezaželenih dogodkov v industrijskih obratih, ki pomenijo potencialno nevarnost za zdravje in varnost zaposlenih, okolje, premoženje in ugled organizacije.

Kaj točno je študija HAZOP in kakšne so prednosti v primeru njene izvedbe?

Seveda se velika večina investitorjev pred odločitvijo za študijo HAZOP vprašajo, kaj natančno HAZOP pravzaprav pomeni. HAZOP je preizkušena, strukturirana metoda za prepoznavanje nevarnosti pri projektiranju ali pri načrtovanih modifikacijah. Gre za tehniko, s pomočjo katere v okviru izbrane ekipe natančno pregledamo postopek in projektantske načrte za nove ali obstoječe objekte, da bi ocenili možnost nevarnosti v primeru delovanja zunaj določene funkcije ali odpovedi posameznih delov opreme in posledičnih učinkov na objekt v celoti. Tako lahko z gotovostjo trdimo, da lahko s pomočjo izvedbe študije HAZOP učinkovito zmanjšamo tveganja, ki pretijo med gradnjo posameznega objekta.

Celoten program HAZOP je voden s strani koordinatorja, ki se lahko pohvali s pestrim naborom izkušenj, poleg izkušenega koordinatorja pa v projektu sodelujejo še ljudi iz različnih strok (razvojni inženirji, tehnologi, procesni in varnostni inženirji, vzdrževalci …), ki se lahko pohvalijo z obilico strokovnega znanja, ki ga pri izvedbi študije HAZOP neizbežno potrebujejo.

S pravilno izvedbo HAZOP študije bomo natančno prepoznali tveganja, s katerimi se v posamezni fazi projekta soočamo ter tako učinkovito pripomogli k zmanjšanju teh tveganj. Če namreč nevarnosti ne prepoznamo, ni mogoče sprejeti ukrepov za zmanjševanje tveganja iz tveganj pa se velikokrat razvije dejansko nevarnost, ki lahko celo ogrozi gradnjo objekta ali pa vsaj znatno podaljša čas gradnje. V primeru, da bi nevarnost spregledali, bi lahko le-ta izjemno neugodno vplivala na potek projekta ali pa ga celo popolnoma ogrozila. Učinkovita študija HAZOP zagotavlja najtemeljitejše preglede načrtov in preverja varnost, okolje, delovanje in vzdrževanje. HAZOP zagotavlja, da:

  • prepoznamo možna odstopanja od izbranega načrta in jih popravimo;
  • razkrijemo nevarnosti v postopkih in opremi HSE;
  • lahko načrtujemo dejanja za nujne procesne ali merilne izboljšave;
  • so rezultati v primerni obliki za predstavitev vodstvu in drugim zainteresiranim.
  • Kakovostna izvedba HAZOP standarda v podjetju Bureau Veritas

Tudi v podjetju Bureau Veritas se ukvarjamo z izvedbo modela HAZOP. V naši ekipi so strokovnjaki, ki se lahko pohvalijo z veliko izkušnjami ter strokovnim znanjem, ki so si ga nabrali z leti dela. Celoten projekt bo vodil izkušen HAZOP moderator, ki bo korektno delegiral delo ter tako poskrbel, da bo HAZOP natančno opravljen, kar bo vodilo v zmanjšanje tveganj pri gradnji objekta.

Seveda je čas, ki ga bomo potrebovali za izvedbo programa HAZOP in pripravo prezentacijskega videa HAZOP odvisen od kompleksnosti projekta. Daljši projekti lahko ekipi vzamejo tudi do nekaj tednov, krajši pa so lahko končani že v nekaj urah. Pri tem pa se moramo zavedati, da je natančnost pri izvedbi programa HAZOP izjemno pomembna, saj v nasprotnem primeru kakšno tveganje zlahka spregledamo, kar vodi v večje nevarnosti tekom razvoja projekta. Prav zato je ključnega pomena, da HAZOP izvedemo počasi in natančno ter tako preprečimo bodoča tveganja.

HAZOP standard

Zakaj za izvedbo študije HAZOP izbrati prav Bureau Veritas

Se tudi vi sprašujete, zakaj za izvedbo standarda HAZOP izbrati prav Bureau Veritas? Naše ekipe so vodile že več sto podobnih analiz, ki so se izkazale za izjemno uporabne in natančno izvedene. Bureau Veritas zagotavlja izkušeno osebje, ki sodeluje v študijah HAZOP kot inženirji in strokovnjaki za področje varnosti in zdravja pri delu. Poleg programa HAZOP lahko pri nas naročite tudi študijo HAZID, ki se priporoča v nekoliko bolj začetni fazi projekta, kot študija HAZOP. Tudi študijo HAZID bo izvedla ekipa, ki je podkovana s strokovnim znanjem ter veliko izkušnjami.

V primeru dodatnih vprašanj nas lahko pokličete po telefonu ali nam pišete o e-pošti, mi pa vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam o študijah HAZID in HAZOP še postavljajo ter vam tako pomagali pri odločitvi, katero študijo pravzaprav potrebujete.