Študija HAZOP za učinkovito preprečevanje tveganj med gradnjo