Kaj pomeni študija HAZID in kaj z njo dosežemo?

Kadarkoli se srečamo z gradnjo kakršnegakoli objekta se ob tem srečamo tudi s tveganji, ki takšno gradnjo spremljajo. Tveganja lahko izhajajo tako iz okoliščin gradnje kot tudi iz drugih vzrokov, ki z gradnjo niso povezani – vremenske razmere, potresi, napake tretjih oseb,… pozabiti ne smemo niti na napake, ki lahko povzročijo nezgode že dolgo po tem, ko je bil objekt končan, vendar v osnovi kljub temu izvirajo iz dejanske gradnje objekta – npr. uporaba slabšega materiala.

HAZID HAZID metode

Kako se študija HAZID ločuje od priznanega programa HAZOP?

V namen preprečevanja tveganj se je v zadnjih letih razvilo veliko standardov, ki jih morajo podjetja, ki se z gradnjo ukvarjajo, dosegati, z njihovo pomočjo pa tako zmanjšujemo tveganja, ki jim je projekt izpostavljen. Dan danes sta še posebej priljubljeni in vedno bolj razširjeni metodi HAZID in HAZOP. V izogib tveganjem, ki izhajajo iz zgodnje faze graditve objekta, je priporočljivo izvesti program HAZID. Študije nevarnosti, izvedene v kasnejših fazah načrtovanja, kot je na primer študija delovanja sistema in virov nevarnosti HAZOP, pogosto izpostavijo varnostna in okoljska tveganja, ki bi lahko za projekt povzročila zaostanke ali drage spremembe načrtov. Zato mnogi odjemalci zahtevajo študijo HAZID v zgodnji fazi načrtovanja, da bi se lahko tem nevarnostim izognili ali jih zmanjšali.

Seveda se pred dejansko izvedbo študije HAZID investitorji najprej vprašajo, kaj metoda HAZID sploh je in kakšne prednosti prinaša, pa tudi, koliko časa bo izvedba študije trajala. Študija HAZID je orodje za prepoznavanje nevarnosti, ki ga uporabimo v zgodnji fazi projekta, uporabimo pa jo lahko takoj, ko so na voljo diagrami poteka, osnutki energijskih in masnih bilanc ter načrti zemljišča in objekta. Seveda je poleg tega nujno potrebno poznati nevarnosti, ki ne izvirajo iz sfere gradnje projekta, pač pa izvirajo ”od zunaj”. Tako moramo dodobra spoznati obstoječo infrastrukturo na gradbišču, vremenske vplive in geotehnološke podatke. Vse to lahko namreč vodi v tveganja, ki lahko ogrožajo projekt ter celo zdravje in v nekateri primerih tudi življenje ljudi. Ko govorimo o programu HAZID, govorimo pravzaprav o orodju, ki omogoča načrtovanje, hkrati pa deluje kot pomoč pri organizaciji izsledkov s področja varnosti in zdravja pri delu. Pri HAZID gre za strukturirano tehniko brainstorming-a, ki mora skoraj vedno vključevati osebje investitorja, načrtovalca, inženiringa in projektnega ter izvedbenega vodenja.

Kakšne prednosti ima študija HAZID?

Dobro izvedena študija HAZID dobro identificira potencialne nevarnosti in tveganja, ki se v času graditve projekta lahko pojavijo, poleg tega pa pomaga definirati varovala, ki bodo pripomogla k zmanjšanju tveganj, ki smo jim med gradnjo izpostavljeni. Rezultati HAZID študije pomagajo zagotoviti, da:

  • so potencialna odstopanja od namembnega načrta prepoznana in obvladana;
  • se nevarnosti za HSE razkrijejo v zgodnji fazi projekta, preden nastanejo znatni stroški;
  • so nevarnosti zabeležene in upoštevane, da bi se jim lahko izognili, jih ublažili ali opozorili nanje pri nadaljnjih ukrepih zmanjševanja tveganja v času podrobnega načrtovanja;
  • lahko vodstvo in zakonodajni inšpektorati pravilno presojajo sprejete ukrepe;
  • se izognemo zamudam pri načrtovanju ali gradnji in prekoračitvam proračuna;
  • se pri naročanju in delovanju objektov izognemo prikritim nevarnostim.

Kakovostna in natančna izvedba metode HAZID v podjetju Bureau Veritas

Tudi v podjetju Bureau Veritas zagotavljamo kakovosten pristop k študiji HAZID, naši strokovnjaki, ki študijo izvajajo, pa so podkovani s strokovnim znanjem ter obilico izkušenj, ki jih pri izvedbi programa HAZID s pridom uporabljajo. Izdelavo študije in prezentacijskega videa HAZID vodi izkušen moderator, ki bo poskrbel, da bo delo natančno opravljeno.

V podjetju Bureau Veritas verjamemo, da je prepoznavanje nevarnosti sestavni del študije o izvedljivosti in načrtovanja nevarnih objektov. Prav zato pri nas nudimo vse potrebno za izvedbo študije od administrativnih storitev, programske opreme do vodenja celotnega projekta izvedbe študije.

Zakaj za izvedbo HAZID študije izbrati prav podjetje Bureau Veritas?

Poleg s strokovnim znanjem in izkušnjami polnih poznavalcev se lahko pohvalimo tudi z veliko kakovostne programske opreme, ki ponuja ogromno možnosti za evidentiranje nevarnosti, prav tako pa omogoča oblikovanje ustreznega spiska identificiranih nevarnosti. Med izvedbo študije HAZID zagotovimo tudi poročila in ukrepe, ki na osnovi presoj zagotovijo ustrezno obravnavo identificiranih nevarnosti ter časovno optimalno izvedbo projektov.

Čas, ki ga za študijo HAZID uporabimo, je seveda odvisen od tega, kako velik je dejanski projekt. Najenostavnejše študije je mogoče izvesti že v nekaj urah, tiste obsežnejše pa lahko trajajo tudi več tednov. Vendar se je potrebno zavedati, da je bolje za metodo HAZID porabiti nekoliko več časa ter se kasneje izogniti nesrečam, ki bi sledile, če bi bila študija površno narejena ali, če sploh ne bi bila narejena.

Se tudi vi sprašujete, zakaj izmed množice ponudnikov, ki ponujajo storitev HAZID izbrati prav nas? Inženirji in tehnologi, ki izvajajo študije, kot so metoda HAZID, so izvedli že več kot 500 študij na veliko različnih projektih ter se lahko tako pohvalijo z veliko izkušnjami, ki jih bodo med izvedbo HAZID plana tudi s pridom uporabili. Ključne vrednote našega podjetja, na katere smo ponosni, so nepristranskost in neodvisnost, usmerjenost na odjemalce in okoljska ter družbena odgovornost.