Strokoven prevod v angleščino in prevod iz angleščine v slovenščino

Priznana prevajalska agencija AdriatIQa iz Ljubljane z 20 letnimi izkušnjami nudi kakovostno in hitro prevajanje v angleščino tudi na številnih področjih, ki so tehnično in strokovno specifična in je zato potrebno poznati določeno terminologijo. Pri tem je vsak prevod v angleščino sestavljen iz faze prevajanja, urejanja in lektoriranja prevedenega besedila. Certificirani prevajalci uporabljajo specializirana prevajalska orodja za prevod v angleščino, pri čemer lahko v programih gradijo dosledno terminološko bazo za posamezno stranko, ki potrebuje prevod iz angleščine v slovenščino in obratno na področju ekonomije, znanosti, prava, medicine, strojništva, avtomobilizma in drugo. Profesionalni prevodi v angleščino dosegajo standarde kakovosti za prevajalske storitve, saj agencija zaposluje in sodeluje le s strokovnjaki z ustrezno izobrazbo in izkušnjami. Glede na pridobljene standarde kakovosti pa prevode iz slovenščine v angleščino in obratno opravljajo rojeni govorci angleškega jezika, ki prebivajo in delajo v angleško govorečih državah po vsem svetu. Agencija podjetjem in naročnikom zagotavlja tudi zaupnost in varstvo podatkov, pri čemer se končni prevod iz angleščine v slovenščino shranjuje na strežniku oziroma v elektronskem arhivu.

Prevod iz slovenščine v angleščino – spletne strani in lokalizacija mobilnih aplikacij

Prevod spletne strani v angleščino je postal skorajda že nuja v globaliziranem poslovnem svetu, kjer mala, srednje velika in velika podjetja ne prodajajo izdelkov in storitev le na domačem trgu, vendar se usmerjajo tudi v tujino. Prevod iz slovenščine v angleščino na spletni strani je najbolj priljubljena izbira med vsemi svetovnimi jeziki, saj angleški jezik razume vsaj približno milijarda uporabnikov svetovnega spleta. Tako podjetjem profesionalno prevajanje slovenščine v angleščino odpira nove priložnosti za razpoznavnost blagovne znamke na tujih trgih. Prevajalci iz agencije AdriatIQa poskrbijo za lokalizacijo prevoda v angleščino, zato da bo spletna stran prilagojena zahtevam in potrebam lokalnega okolja. Podjetja pa lahko pri agenciji naročijo tudi prevod iz angleščine v slovenščino in obratno za lokalizacijo mobilne aplikacije. Prevajalci opravijo prevod v angleščino znotraj vsebin aplikacije kot tudi za produktno stran v trgovini z aplikacijami. Lokalizacija hkrati zajema spremembo izbire slik, ocene uporabnikov in opisa aplikacije. Izkušeni prevajalci opravijo lokalizirani prevod iz slovenščine v angleščino, ne da bi se pri tem izgubilo izvorno sporočilo in originalni pomen vsebin.

Prevajanje slovenščine v angleščino – področje financ in letnih finančnih poročil

Če podjetje posluje na finančnih trgih oziroma na področju financ, tedaj potrebuje tudi kakovostne prevode v angleščino, kjer prevajalci prevajajo različno finančno dokumentacijo ter besedila, ki so vezana na finančno stroko. Prevajalska agencija AdriatIQa opravi strokoven in hiter prevod iz angleščine v slovenščino in obratno, saj finančni prevajalci poznajo stroko ter specifično jezikovno terminologijo, ki se uporablja v računovodstvu, investicijskem bančništvu, podjetniških in mednarodnih financah, pri borznem poslovanju, zavarovanju in pri upravljanju premoženja. Podjetja pa lahko naročijo tudi prevajanje v angleščino na področju letnih računovodskih poročil, kot so poslovna in revizijska poročila, bilance stanja in uspeha ter poslovni izidi. Pri konsolidiranih in revidiranih finančnih poročilih je še posebej pomembno, da je prevod iz slovenščine v angleščino natančen in strokoven, saj je dober prevod letnega poročila v angleščino tudi odraz poslovnega uspeha in stanja v podjetju. Prevajalci opravijo kakovostno prevajanje slovenščine v angleščino, saj obvladajo računovodsko izrazoslovje in dobro poznajo standarde računovodskega poročanja.

Pravni in tehnični prevod v angleščino

Prevajalska agencija AdriatIQa opravlja jasne, natančne in kakovostne pravne prevode iz angleščine v slovenščino in obratno. Pravno prevajanje v angleščino mora biti izjemno strokovno, saj so to pomembni dokumenti, ki vsebujejo besedila o pravu in zakonih. Prevajalci poznajo tudi najbolj zapletene tematike na področju prava, mnogi izmed njih pa so tudi pravniki in odvetniki, ki imajo s pravom izkušnje v praksi. Pravni prevod v angleščino je izdelan z uporabo tehnološko naprednih prevajalskih programov, ki prevajalcu omogočajo, da pri prevodu iz slovenščine v angleščino ohrani doslednost terminologije, kar je še posebej pomembno pri besedilih, kot so tipske pogodbe, pooblastila in letna poročila. Podjetje lahko pri prevajalski agenciji naroči tudi tehnični prevod v angleščino, ki zaobsega različna besedila, kot so navodila za uporabo, tehnična dokumentacija, uporabniški vmesniki, spletne strani in drugo. Visoko usposobljeni prevajalci z univerzitetno izobrazbo tehničnih smeri zagotavljajo natančne in kakovostne prevode iz angleščine v slovenščino in obratno na področju letalske industrije, gradbeništva in energetike, informacijske in mobilne tehnologije, elektronike, inženirstva in drugo.

Strokoven prevod v angleščino na področju medicine

Izkušeni in preverjeni prevajalci iz prevajalske agencije AdriatIQa iz Ljubljane opravljajo strokovne medicinske prevode iz angleščine v slovenščino in obratno. Prevajalci opravijo kakovosten prevod v angleščino, ki izpolnjuje vse predpise, saj imajo primerno medicinsko izobrazbo, poleg tega pa spremljajo in upoštevajo vse mednarodne in nacionalne novosti na področju medicine, ki jih izdaja Evropska agencija za zdravila, Uprava ZDA za hrano in zdravila in druge institucije. Strokoven medicinski prevod iz slovenščine v angleščino in obratno zajema besedila, kot so povzetki značilnosti zdravil, navodila za uporabo, standardni operativni postopki, obrazci poročil o kliničnih preizkusih in drugo. Prevajalska agencija pri medicinskih prevodih v angleščino zagotavlja naročniku popolno zaupnost osebnih podatkov in zaupnih informacij z varovano zaščito podatkov na spletnem strežniku. Prevod iz angleščine v slovenščino in prevod iz slovenščine v angleščino na področju medicine zajema natančnost in konsistentnost jezikovne terminologije, saj prevajalci uporabljajo specializirana prevajalska orodja.