Strešna kritina nas varuje pred zunanjimi vplivi

V današnjem času je na voljo nič koliko različnih tipov in stilov streh, kot na primer opečnate, betonske, kovinske, ali vlaknocementne. Vsak od njih ima svoje prednosti in lahko pomembno prispeva k celotnemu videzu našega doma. Pri izbiri kritine za svoj dom bodimo pozorni na njeno garancijo in delo pri prekrivanju, saj bo le-ta primerno služila svojemu namenu le, če bo položena oziroma pritrjena kakovostno. Ponudniki kritine zanjo pogosto zagotavljajo do 50 let garancije, določeni izvajalci pa tudi dodatnih 10 let za izvedena dela.

Kritine za vsak okus

Kako izberemo primerno kritino

Ob gradnji se navadno vprašamo, katera kritina je najboljša. Eden od odločilnih dejavnikov za nakup je seveda njen videz, zelo pomembno pa je pred vsem kako se bo odrezala v izrednih razmerah. Pri načrtovanju strehe je nujno upoštevati številne dejavnike, nepisano pravilo pa je, da je kritina vedno tako trdna, kot je trden njen najšibkejši člen. Naš izbor je v prvi vrsti odvisen od naklona strehe, nanj pa vplivajo tudi želje investitorja, predpisi, regija in cena strešne kritine.

Faktorji, ki vplivajo na zanesljivost izbrane kritine

Poglejmo najprej kako se različni tipi streh spopadajo z vremenskimi dejavniki.

Primer toče: Pri betonski in opečni kritini igra pomembno vlogo njena starost. Stari strešniki izgubijo del svoje prožnosti in postanejo bolj togi in občutljivi na močne udarce. Večja odpornost strehe je lahko dosežena z nagibom, ki močno pripomore k zmanjšanju sile udarcev. Za preprečevanje zamakanja ob hudem neurju je nepogrešljiva tudi sekundarna kritina, brez katere danes ni več izdelana praktično nobena sodobna streha,  pa naj gre za novogradnjo ali adaptacijo.

Proizvajalci kovinskih kritin zatrjujejo, da je so le-te pred točo bolj odporne od vseh ostalih. To sicer drži, vendar pa pomislimo na avtomobile in njihove poškodbe ob skrajni toči. Nekaj podobnega, čeprav manj opazno, se zgodi tudi na strehi. Že srednje debela toča lahko poškoduje kritino tako, da je potrebna sanacija, pri kateri je potrebno z barvo sanirati nastale udrtine, obnoviti zaščitne sloje in tako preprečiti morebitno rjavenje.

Veter: Največje vetrne obremenitve so odvisne od oblike in naklona strehe. Kritični momenti so na njenih robovih, zato je pri njeni zasnovi potrebno upoštevati več varnostnih dejavnikov, vse normative ter navodila za gradnjo. Za optimalno zaščito pred vetrom je potrebna kakovostna kritina, ki mora biti korektno položena, na razpolago pa moramo imeti dovolj strešnikov, ki jih pritrdimo z vetrnimi sponkami. Kritine morajo biti pritrjene v skladu z navodili proizvajalcev, obvezno pa morajo biti letve dovolj goste in trdne, primerno pritrjene na ostrešje (nevarnost predstavlja gradnja s preveč svežim lesom, ki se po določenem času les osuši, skrči, žeblji  pa zato popustijo), ki mora biti kakovostno sidrano v nosilne zidove.

Sneg: Težava pri snegu na strehi je lahko njegova velika teža, saj ga na njej praviloma zadržujemo s snegobrani. S tem sta povezana tudi teža kritine in dimenzioniranje škarnikov. Različne kritine so različno težke, kljub temu pa ne smemo pozabiti, da temeljne teže na strehi ne predstavlja kritina, temveč pritiski vetra, srk in snežne padavine. Najlažje so kovinske kritine, ki jim po vrsti sledijo valovitke, opečna kritina, stiskani strešniki, vlečeni strešniki, zaradi dvojnega prekrivanja pa so najtežji bobrovci.

Opečna kritina

V Sloveniji je opečna kritina uporabljena najpogosteje. Gre za naraven, okolju prijazen material, ki ga odlikujejo odpornost na UV žarke, kisline in mraz, dolga življenjska doba ter negorljivost.

Opečni strešniki so različnih oblik. Najpriljubljenejši na strehah z večjim naklonom sta bobrovec, ki velja za najbolj razširjeno vrsto opečne kritina pri nas, zareznik, ki je nekoliko težji, na Primorskem, kjer je naklon streh manjši, pa korec.

Še vedno najbolj priljubljena

Trapezna kritina

Trapezne kritine, so funkcionalne oblike strešne kritine, ki so zelo enostavne za izdelavo in montažo. Kritine v obliki trapeza so zelo primerne za nadstreške avtomobilov, nadstreške za stroje, gospodarske in kmetijske objekte. Glede na moderno obliko njihovih profilov jih projektanti in arhitekti pogosto uporabljajo pri snovanju sodobnih objektov, saj združujejo tradicijo in sodobno tehnologijo. Tovrstne kritine so primerne tudi za fasade objektov in majhne naklone. Na izbiro imamo številne tipe, različnih kvalitet, barv in oblik.

Pločevinaste kritine

Pločevinasta kritina je lahka in zato zelo primerna za renovacije. Njena nizka teža, ki je okoli 7-krat nižja od težkih strešnikov, pri stroških konstrukcije zagotovi občutne prihranke, saj zanjo stare strešne konstrukcije ni potrebno zamenjati ali ojačati, kot bi bilo to potrebno pri težjih strešnih kritinah. Nizka teža kritine se izkaže kot velika prednost tudi v primeru potresa.

Tovrstna strešna kritina je odporna na najhujše klimatske razmere. Odlično kljubuje orkanskemu vetru, toči, snegu in ledu. Strešniki tudi v najhujšem mrazu ne pokajo in prenesejo velike snežne obremenitve. Imajo možnost kamenega posipa, zaradi katerega sneg ne drsi s strehe, zato v tem primeru snegolovi niso potrebni.

Pločevinasta streha je primerna za prav vsa področja, od obalnih (odporna na sol v zraku) do visokogorskih. Takšna streha ima tudi negorljivo jekleno osnovo, saj njen način pritrjevanja preprečuje prehajanje isker v hišo, možnost površinskega sloja iz naravnega kamna in razmeroma majhna velikost strešnikov, pa lahko tudi preprečujeta prenos zvoka.