Sodni tolmači prevajajo v več kot 30 jezikov

Sodni prevod je v središču večjezikovnega komuniciranja, saj posameznikom, družbam, pravnim in vladnim organom omogoča, da se sporazumevajo v različnih jezikih in kulturah znotraj in onkraj državnih meja. Sodni tolmač mora obvladati osnovne pojme in terminologijo ne le prava, temveč tudi področja, na katerem se prevod uporablja. Sodno prevajanje tako zahteva poznavanje specializirane terminologije in jezikovnih pravil, ki se uporabljajo v zadevnih dokumentih. Sodni tolmač je običajno del pravne ekipe in ima dostop do pravnih strokovnjakov, njegovo delo pa je omogočiti popolno razumevanje katerega koli primera in zahtevane pravne terminologije.

Sodno prevajanje

Sodni tolmači so jezikoslovci – specialisti, ki sodelujejo predvsem z odvetniki v različnih sodnih postopkih, kot so sojenja, izjave, zaslišanja, mediacije, arbitraže, srečanja strank in podobno. So izvedenci, ki svojim strankam pomagajo komunicirati z drugimi strankami v čezmejnih postopkih.

Sodne tolmače v Sloveniji imenuje Ministrstvo za pravosodje v skladu z zakonom o sodiščih. Sodni tolmač mora uspešno opraviti preizkus znanja, na podlagi česar je s strani Ministrstva za pravosodje imenovan za sodnega tolmača na neomejen čas. Najpogosteje sodni tolmači prevajajo uradne dokumente kot so: sodni registri, bilance, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, spričevala, potrdila o izobrazbi, sklepi o dedovanju in podobno.