Sodni prevodi so uradni dokumenti, veljavni tudi v tujini

Sodni prevodi so overjene, uradne listine

Sodno overjen prevod je uradna listina, ki je pravno veljavna tudi v tujini in jo lahko uporabljamo enako kot izvirnik. Sestavljen je iz izvirnega dokumenta, prevoda, izjave in žiga, s katerima prevajalec zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen ter se popolnoma ujema z izvirnikom. Najpogostejši so sodno overjeni prevodi diplom, spričeval, potrdil, notarskih zapisov,  pooblastil, osebnih dokumentov, pogodb, izpisov iz sodnega registra, letnih poročil, poslovnih dokumentov, bilanc stanja, sodb, patentnih vlog, patentov, ipd.

Sodni tolmač jasno in natančno tolmači govorjeno besedo. Tolmačenje lahko poteka ob zelo različnih priložnostih, govorimo tako o manj formalnem, kot recimo na porokah, različnih postopkih na upravni enoti ali strokovnih predavanjih, kakor tudi zahtevnem in strokovnem, kot je tolmačenje poslovnih pogajanj na višji ravni.

Sodno prevajanje lahko opravlja izključno sodni prevajalec, ki k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svoje osebne podatke in pisno izjavo o njegovi ustreznosti. Tako overjen prevod velja za uradni dokument.

Prevod  ali tolmačenje sodnega postopka je lahko simultano ali konsekutivno. Na sodiščih se zaradi same narave takšnega prevajanja večkrat uporablja konsekutivno, saj lahko pri simultanem zaradi hitrosti pride do neželenih napak.

Sodni prevod diplome in pogosto tudi priloge k diplomi, je potrebno predložiti pri iskanju študija ali zaposlitve v tujini. Opravi in overi ga izključno sodni tolmač. Le sodno overjeni prevodi bodo v tujini priznani kot verodostojni.