Projektiranje objektov z ustrezno urejeno dokumentacijo