Pravne knjige so osnovno orodje vsakega pravnika

Pravna literatura ima v samem pravu izjemno velik pomen. S pomočjo najrazličnejših pravnih knjig si pravniki pomagajo pri interpretaciji zakonov in zakonskih norm, ki so si med seboj velikokrat nasprotujoče ali pa težko razumljive, pravne knjige, pravni priročniki in druga pravna literatura pa tako velikokrat pomagajo poiskati odgovore na vprašanja, ki bi jih drugače le stežka našli. Poleg pravnih knjig in pravnih priročnikov med izjemno pomembno pravno literaturo spada tudi sodna praksa. Gre za zbirke sodb sodišč, ki velikokrat pomagajo pri odločitvah tako odvetnikom, kot tudi tožilcem in sodnikom, uporabljamo pa jih lahko tudi za argumentacijo različnih pravnih pisanj.

Vidimo torej, da gresta pravo in literatura že dolgo z roko v roki. Vendar pravnih knjig ne uporabljajo zgolj odvetniki, tožilci, notarji ter sodniki, pač pa se s pravnimi knjigami srečujemo tudi drugi. V prvi vrsti lahko izpostavimo študente prava, ki na svoji študijski poti preberejo ogromno pravnih knjig, ki jim ponujajo obilico pravnega znanja. Poleg študentov pa se s prebiranjem pravnih knjig ukvarjamo tudi na drugih področjih, ki so vsaj malo povezana s pravom. Tako dan danes izjemno velikokrat posegamo po novih pravnih knjigah s področja gradbenega prava ter javnega naročanja, aktualne pa so tudi druge pravne knjige.

Pravna knjiga Kazenski zakonik s komentarjem je izjemno pričakovana

pravna literaturaPravna knjiga, ki jo izjemno težko pričakujemo in bo razjasnila marsikatero neznanko s področja kazenskega prava je Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, urednikov dr. Katje Filipčič, dr. Damjana Korošca in Stojana Zdolška s skupaj 50 avtorji. Knjiga bo obsegala komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov, na skupaj več kot 2000 straneh.

Gre za prvo izdajo komentarja kazenskega zakonika v Republiki Sloveniji. Pravna knjiga je izjemno pričakovana, saj gre za prvo obsežno in izjemno podrobno razlago kazensko pravnih norm, ki so za posameznike v kazenskem postopku esencialnega pomena, saj lahko napačno razložena kazenskopravna norma korenito vpliva in tudi spremeni življenje posameznika.

Kazensko pravo predstavlja izjemno široko področje, ki ga lahko razdelimo tako na materialna, kot tudi na procesna pravila kazenskega prava. Ker je kazensko pravo izjemno široko je širok tudi nabor pojmov, definicij ter pravnih institutov, ki jih tekom postopkov lahko uporabimo, posledično pa je za dobrega pravnika nujno, da te institute pozna ter jih tako porabi stranki v prid. Prav temu je namenjen Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, ki vse te pojme tudi in zakonske norme tudi pojasnjuje in tako ustvarja uvid v miselni tok zakonodajalcev, ki so kazenskopravne norme sestavljali, slednje pa omogoča pravilno interpretacijo kazenskopravnih določb.

Kakšna je pravzaprav problematika kazenskega prava v Republiki Sloveniji?

Eden izmed največjih problemov kazenskega prava pri nas, ki ga pravna knjiga KZ-1 s komentarjem skuša rešiti, je izjemno razvejana in v mnogoterih pogledih tudi nasprotujoča si sodna praksa, ki velikokrat napotuje na uporabo različnih pravnih institutov pravzaprav istih ali vsaj zelo podobnih pravnih situacijah. Da do tega več ne bi prihajalo pravna knjiga KZ-1 s komentarjem podrobno opisuje pravne norme določene z zakonom ter tako odpravlja dvome, ki bi lahko pri interpretaciji dikcije členov nastali.

Kazenski zakonik s komentarjem targetira izjemno širok krog bralcev

Omenjena pravna knjiga bo pomagala vsem ki se pri svojem delu srečujejo s kazenskim pravom: odvetnikom, tožilcem, sodnikom, tudi gospodarstvenikom in obramboslovcem, različnim inšpektorjem, študentom in drugim strokovnjakom. Posebej pa velja omeniti pomen pravne knjige KZ-1 s komentarjem za vse študente prava. Kot študent je potrebno namreč določeno pravno normo do potankosti razumeti in jo vpeti v poznavanje drugih predpisov, ki se na omenjeno normo navezujejo. Samo tako bo znanje študenta prava trdno, študent pa bo sposoben kakovostne argumentacije ter se bo s pomočjo poznavanja snovi kasneje prelevil v pravnika, s številnimi veščinami.

Ker se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. zavedamo izjemnega pomena pravnih knjig, pravnih priročnikov in druge pravne literature, smo za vas v naši spletni knjigarni pripravili obsežno zbirko najrazličnejših pravnih knjig. Na naših policah boste od decembra 2018 lahko našli tudi Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem.

Pestra ponudba drugih pravnih knjig in pravne literature nasploh

Prodaja pravne literature pa se na knjižnih policah Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. ne omejuje zgolj KZ-1 s komentarjem, pač pa je pri nas moč izbirati med najrazličnejšimi zakoni, ki urejajo številna pravna področja v Republiki Sloveniji, ponujamo pa tudi pester nabor pravnih priročnikov, teoretičnih pravnih knjig s pomočjo katerih bo znanje trdnejše in argumentacija enostavnejša, poleg tega pa tudi veliko druge pravne literature, ki lahko pravniku pomaga pri razumevanju določenih pravnih norm in tako olajša reševanje pravnih problemov, s katerimi se vsakodnevno soočajo.

Za vsa dodatna vprašanja o pravnih knjigah, priročnikih ali drugi literaturi s področja prava, smo na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam pred naročilom pravnih knjig še zastavljajo.