Potrebujete kvalitetno čiščenje poslovnih prostorov za svoje podjetje?

Iz leta v leto se podjetja vedno bolj zavedajo, da je za čiščenje poslovnih prostorov pametno izbrati čistilni servis, ki delo opravi kakovostno, hitro in po normativih za čiščenje poslovnih prostorov. S tem je odgovornim v podjetjih prihranjena vsa organizacija, ki je za čiščenje poslovnih prostorov potrebna. Nakup pripomočkov za čiščenje, čistil, potrebnih aparatov in nadzor kvalitete opravljenega dela, je od sklenitve pogodbe naprej naloga čistilnega servisa, ki delo prevzame. Ponudba za čiščenje poslovnih prostorov je individualna in jo oblikujemo ter prilagodimo glede na zahteve in potrebe stranke. Spričo dolgoletnega dela in mnogo izkušenj smo sposobni delo hitro in natančno opraviti, poleg tega, pa kader nenehno usposabljamo in sledimo novostim kar se tiče čistil, mehanizacije ter načinov dela. Za čiščenje poslovnih prostorov, so se v zadnjih nekaj letih pojavile nove smernice ter normativi za čiščenje poslovnih prostorov, ki jih je treba strogo upoštevati, še posebej na kritičnih točkah kot so sanitarije. Za opremljanje sanitarij je potrebno upoštevati predpise že pri izgradnji, saj mora biti omogočeno mokro dnevno čiščenje. Čistilni servis mora torej sestaviti ponudbo za čiščenje poslovnih prostorov in upoštevati zakone in predpise ter se jih tako pri generalnem čiščenju poslovnih prostorov kot pri dnevnem čiščenju strogo držati.

Kako sestaviti ponudbo za čiščenje poslovnih prostorov?

Od ponudbe za čiščenje poslovnih prostorov je odvisno celotno sodelovanje. Stranka se bo za nakup storitve odločila le, če bo zadovoljna z opisom del in seveda s ponujeno ceno. Vsekakor mora biti ponudba sestavljena tako, da je natančno opredeljeno delo, ki ga bodo zaposleni opravljali, ne glede na to ali gre za dnevno čiščenje ali generalno čiščenje poslovnih prostorov. Da čistilni servis lahko izdela ponudbo za čiščenje poslovnih prostorov, se mora organizator dela seznaniti z vsem potrebnim, torej z velikostjo prostorov in z željami, ki jih stranka ima ter preučiti obseg dela. Praviloma so cene glede na večji obseg dela nižje, kot je to običajno skoraj pri vsakem nakupu blaga ali storitve. V klasično ponudbo za čiščenje poslovnih prostorov je navadno vključeno sesanje, pomivanje tal, brisanje prahu, pomivanje miz in omar, ometanje pajčevin, čiščenje sanitarij, praznjenje košev za smeti, menjavanje brisač… Naloga čistilnega servisa je, da se pri izvajanju del drži svojega dela pogodbe, torej kar je v ponudbi za čiščenje poslovnih prostorov opisano. Skupaj s stranko določita kdaj se bo čiščenje izvajalo, torej ali bo to občasno, tedensko ali dnevno čiščenje, se pogovorita o željah in prioritetah, katere površine bo potrebno očistiti in kako se bo čiščenje izvajalo. To ne sme biti nadležno za zaposlene in motiti delovnega procesa, predhodno določene normative za čiščenje poslovnih prostorov, pa morajo delavci čistilnega servisa upoštevati točno po dogovoru.

Kakšni so normativi za čiščenje poslovnih prostorov in kdo jih določi?

Normativi za čiščenje poslovnih prostorov so nekakšen priporočljiv standard, ki ga je že pred nekaj leti določila sekcija čistilcev prostorov ter so namenjeni enotnemu in usklajenemu delovanju čistilnih servisov, sestavljeni pa so iz opisa tehnologije in razpredelnice, ki zajema kako pogosto naj se določena dela opravljajo ter po kakšnih metodah. Normativi za čiščenje poslovnih prostorov so v pomoč tako izvajalcem del, kot tudi podjetjem, ki se za čiščenje poslovnih prostorov šele odločajo.  Najemnikom ti olajšajo delo, saj vedo kaj lahko od čistilnega servisa zahtevajo in pričakujejo, prav tako pa normativi ščitijo čistilke in čistilce, ki lahko med svojim delavnikom očistijo le določeno kvadraturo. V našem čistilnem servisu je pomembno in zaželeno, da zaposleni svoje delo vedno opravijo kakovostno ne glede na to ali gre za generalno čiščenje poslovnih prostorov ali dnevno čiščenje. Zahtevamo poštenje, pridnost, natančnost in odgovornost, saj vemo, da bodo stranke le tako popolnoma zadovoljne. Naši čistilci so strokovno usposobljeni za delo s čistilnimi aparati in profesionalnimi čistili ter znanje vedno nadgrajujejo.

Tudi generalno čiščenje poslovnih prostorov opravimo hitro in temeljito

Generalna čiščenja poslovnih prostorov se izvajajo po predhodnem dogovoru s stranko saj zahtevajo več časa, poleg tega je od obsega dela odvisno koliko čistilcev ga bo opravljalo. Pri generalnem čiščenju poslovnih prostorov se uporabljajo drugačna čistila in aparati kot ob dnevnem čiščenju, zato je potrebno opredeliti ali stranka želi tudi globinsko čiščenje oblazinjenega pohištva, pisarniških stolov in preprog, kar zahteva drugačen pristop. H generalnemu čiščenju spada čiščenje oken, zaves, žaluzij, temeljito čiščenje tal, kar pomeni, da odstranimo stare premaze in nanesemo nove, očistimo tudi stropne luči in cevi, omare, mize in vse ostalo. Da delo poteka bolj organizirano, se čiščenja poslovnih prostorov lotimo po segmentih, kar omogoča, da je delo zaključeno še hitreje. To je za stranko seveda dobrodošlo. Poleg čiščenja poslovnih prostorov, čistimo tudi večje komercialne objekte, vrtce in šole, zdravstvene domove in bolnišnice, prevzamemo tudi industrijske obrate skupaj z okolico, lotimo se mehaničnih delavnic ter avtomobilskih salonov, športnih objektov, trgovskih centrov, kinodvoran… Skratka nič nam ni tuje, z vso umazanijo se brez odlašanja spopademo in čvrsto stojimo za kakovostno opravljenim delom. Premislite in nas pokličite, ugodne cene vas bodo zagotovo prepričale.