Sorniki za trdne in gibljive spoje pohištva, aparatov in strojev