Odpravnina zaradi različnih razlogov odpovedi in njeno izplačilo