Odkup starega železa je storitev, pomembna za okolje in človeka

Odkup železa in ostalega jeklenega odpadka ter drugih odpadnih surovin postaja vse pomembnejša storitvena dejavnost. Za ta namen registrirana podjetja odkupujejo in prodajajo odpadno železo za nadaljnjo predelavo. Z odkupom starega železa se prihrani veliko surovin, hkrati pa se zmanjšuje količina odpadkov, oboje pa pomembno prispeva k ohranjanju okolja. Odkup odpadnega železja dobiva vedno večji razmah, ker postajamo kot družba bolj ozaveščeni. Recikliranje je vedno bolj rastoča panoga in dobiva v družbi čedalje vidnejšo vlogo. Pri nas se z odkupom odpadnega železa in drugih odpadnih surovin ukvarja kar nekaj podjetij, med njimi ima vidno mesto družinsko podjetje Barko, d.o.o., iz Logatca, katerega vizija je postati prepoznavno tako na območju naše države kot v Evropi ter delovati v skrbi in odgovorno do okolja. Poleg odkupa železa in drugih odpadnih surovin podjetje Barko na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj podjetjem svetuje, kako gospodariti z odpadki, in zanje pripravi celovito rešitev, kako ravnati z odpadnim železjem in drugimi odpadnimi surovinami.

 

Odkup železa

 

Odkup železa in varno odstranjevanje starega odpadnega železa

V podjetju Barko odpadno železo odkupijo in organizirajo tudi odvoz starega odpadnega železa. Če gre za večje kose, lahko opravijo razrez odpadnega železja z avtomatskimi škarjami Bonifiglioli ali s plamenskim rezanjem. Prav tako staro odpadno železo skladiščijo in prodajajo. Odkup železa pri njih zajema naslednje vrste odpadnega železa: Fe E1 – to so lahki in tanki ostanki, Fe E3 – težki ostanki, Fe E8 – lahki in zelo tanki ostanki (do 3 mm) in pa ostružke odpadnega železa. Pri odkupu starega železa in drugih odpadnih surovin izpolnjuje Barko potrebne standarde in predpise, ki mu dovoljujejo, da opravlja prevoz, zbiranje, predelavo in trgovanje odpadnega železa, drugega jeklenega odpadka in odpadnih surovin.

 

Odkup starega železa je pomemben dejavnik ohranjanja okolja

Železo je najbolj razširjena kovina in se najpogosteje uporablja, kar dokazuje že podatek, da 95 % proizvodnje kovin zaseda prav proizvodnja železa. Železo je osnovna sestavina in gradnik v številnih panogah, zato je odkup starega železa, ki je nehalo služiti svojemu namenu, bistvenega pomena za ohranjanje okolja. Odpadno železo bi zaradi svoje razširjene uporabe sčasoma začelo dušiti naš planet in posledice bi čutili predvsem zanamci. Z odkupom železa in predelavo starega odpadnega železa tako poskrbimo, da zanamcem ne predamo planeta, zasičenega z odpadom. Podjetje Barko, d.o.o., si s svojo kakovostno storitvijo odkupa odpadnega železa in drugih odpadnih kovin prizadeva uresničiti prav to vizijo in cilj.