Obvladovanje tveganj s pomočjo hazard and operability study – HAZOP

Obvladovanje tveganj je izjemno – tako v sferi poslovanja kot tudi pri gradnji objektov. Prav zato se veliko investitorjev sprašuje, kako učinkovito zavarovati projekt pred tveganji, ki mu pretijo. Relativno preprost odgovor lahko najdemo v študiji HAZOP, ki je namenjena prav preprečevanju tveganj, ki izvirajo iz sfere projekta ali pa iz tretjih oseb, ki pri projektu sodelujejo. S pomočjo študije HAZOP bomo minimizirali nevarnosti, ki pretijo projektu in tako poskrbeli, da bo objekt varen tako v času gradnje kot tudi v času njegove uporabe. Študijo HAZOP za obvladovanje tveganj izvajamo tudi v podjetju Bureau Veritas, kjer bo ekipa strokovnjakov poskrbela, da bo študija izvedena natančno in kvalitetno. Čas izvedbe študije za obvladovanje tveganj ej seveda odvisen od razsežnosti projekta. Tisti večji projekti nam lahko vzamejo tudi nekaj tednov, pri manjših projektih pa bomo s študijo končali že v nekaj dneh.