Kako najenostavneje minimizirati tveganja pri projektiranju?

Projektiranje je zmeraj povezano z določenimi tveganji, ki so prisotna pri vsaki gradnji projekta. Tveganja lahko razdelimo na tveganja, ki izhajajo iz notranje in tveganja, ki izhajajo iz zunanje sfere projekta in na tveganja, ki izhajajo iz notranje sfere projekta, pri čemer med slednja štejemo na primer napake na projektu samem ali napake v materialu, napake, ki izvirajo iz zunanje sfere pa so recimo elementarni dogodki (potres, grom,…) ali pa dejanja tretjih. Vsa ta tveganja lahko z izvedbo različnih študij ustrezno zmanjšamo ali jih celo izničimo. Najpopularnejši študiji ta hip sta študija HAZID in študija HAZOP oz. katerih se metoda HAZID uporablja v zgodnejši, metoda HAZOP pa v poznejši fazi projekta.