“Objekt je pod video nadzorom”

Vsako snemanje objektov mora biti vidno označeno z nalepko z opozorilnim napisom “Objekt je pod video nadzorom”. Zakonsko je zahtevano, da taka označba vsebuje tudi podatke o podjetju, ki izvaja nadzor, kontaktno ime in telefonsko številko. Skrivno snemanje objektov je dovoljeno zgolj v izjemnih primerih in z ustreznimi pooblastili.

Video nadzor na delovnem mestu

Video nadzor na delovnem mestu je mogoče izvajati le izjemoma, ko z blažjimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnost ljudi oziroma premoženja. Največkrat gre za zaščito uporabe tajnih podatkov ali za varovanje poslovnih skrivnosti. V nobenem primeru pa ni dovoljeno snemati garderob, sanitarnih prostorov in dvigal. Zaposleni morajo biti o uporabi video nadzora na delovnem mestu predčasno pisno obveščeni, saj lahko zaradi uporabe video nadzora prihaja do zlorab njihovih pravic do zasebnosti. Nekateri delodajalci bi radi z video nadzorom zagotovili višjo storilnost delavcev, vendar so študije pokazale, da tako nadzorovanje dolgoročno povzroča slabšo storilnost na delovnem mestu in povečuje nezaupanje delavcev.

Objekt je pod video nadzorom

Video nadzor doma

Zasebniki uporabljajo video nadzor predvsem zaradi večjega občutka varnosti in nadzora svoje lastnine. Zakonsko lahko uporabijo video nadzor nad lastnim premoženjem, znotraj ali zunaj objektov, prepovedano pa jim je snemanje javnih površin, na primer pločnika pred hišo. Ker gre za snemanje osebne lastnine, lahko zasebniki video nadzor izvajajo brez drugače zakonsko zahtevane oznake “Objekt je pod video nadzorom”. V veliko primerih so kompleti video nadzora kombinirani z alarmnim sistemom, saj pomagajo pri rekonstrukciji dogodkov, če pride do vloma.

Brezžični video nadzorni komplet

Kompleti za digitalni video nadzor, še posebej taki, ki so brezžično povezani s spletom, so med uporabniki vedno bolj priljubljeni. Digitalne kamere so veliko naprednejše od analognih, saj poleg veliko kvalitetnejše slike same delno tudi analizirajo posnetek. Programirati jih je mogoče, da samodejno sprožijo alarm, če pride do kršitve določenega protokola, na primer če zaznajo gibanje v nekem območju. Ker so brezžično povezane s spletom, lahko lastnika o tem takoj obvestijo prek mobilne aplikacije. S pametnimi napravami je mogoče na daljavo dostopati do ažurnih posnetkov kamer, s čimer se lahko takoj prepričamo, ali gre za lažni alarm ali se zares dogaja nekaj sumljivega.

video nadzor na delovnem mestu

Tehnična podpora pri video nadzoru

Čeprav postajajo kompleti za video nadzor vedno lažji za uporabo tudi za navadnega uporabnika, je njihovo namestitev dobro prepustiti strokovnjakom. Ti iz izkušenj dobro vedo, kam je smiselno namestiti kamere glede na zahteve in pričakovanja naročnika ter kako vzpostaviti celoten sistem. Dobra tehnična podpora je zaželena tudi pri nadgradnji sistema ali če pride do kakšnih napak. Na splošno rečeno pa so kompleti video nadzora za zasebnike relativno enostavni za vzdrževanje in uporabo, zato za svojo optimalno delovanje ne potrebujejo intenzivnejše podpore.