Katere so novosti, ki jih prinaša družinski zakonik?

Z uveljavitvijo novega Družinskega zakonika se v sferi družinskega prava obetajo številne novosti. Prva je ta, da bosta lahko zakonca oz. zunajzakonska partnerja sedaj premoženjski režim uredila tudi s predporočno pogodbo, ki je pred tem slovenski pravni red ni poznal. V kolikor predporočne pogodbe ne bosta sklenila bodo obveljala pravila, ki jih določa zakon. Zakonca, ki skupnih otrok nimata, se bosta lahko razvezala na podlagi notarske listine kar v notarjevi pisarni. Družinski zakonik pa svojo pozornost usmerja tudi v dobrobit otrok. Med drugim je sedaj za odločitve o posvojitvah in rejništvu pristojno okrožno sodišče in ne več center za socialno delo, prav tako pa se soglasje centra za socialno delo ne zahteva več v primeru pravnih poslov, kjer svoje otroke zastopajo starši, razen v primerih, ko jim je starševska skrb omejena oziroma so otroci postavljeni pod skrbništvo.

Družinski zakonik