Kaj storiti, če ste neupravičeno dobili opozorilo pred odpovedjo?

odvetnik za delovno pravo

Srečo imajo tisti delavci, ki so v službi zadovoljni. Nadrejeni, direktor, šef ali v.d. pa je včasih lahko oseba, s katero se preprosto ne razumemo. Pravijo, da najdlje pridejo osebe, ki so premočrtno usmerjene k cilju in se ob tem ne ozirajo na ostale. Žal se včasih zgodi, da vam je prav taka oseba nadrejena. Lahko pride do šikaniranja ali mobinga, včasih pa se zgodi tudi to, da se vas tak nadrejeni želi znebiti.

Na odvetnika za delovno pravo se tako pogosto obračajo delavci, ki se jim zdi, da so opozorilo pred odpovedjo dobili neupravičeno. Npr. zato, ker so nekoga grdo pogledali, ali kakšno malenkost odvrnili v povišanem tonu. Ob tem delodajalec pogosto spregleda, da je delavca izzval. Ker pa je pogoj za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, da je delodajalec delavcu pred tem vroči opozorilo, se s tem zgodba nemalokrat začne. Včasih gre preprosto za to, da se delodajalec želi nekega delavca »znebiti«, oziroma si namesto njega želi zaposliti nekoga drugega.

Da bi bila odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita, mora delodajalec delavcu najprej izdati opozorilo. Tako opozorilo, ki ga mora delodajalec delavcu podati v ustreznem roku, je pogoj za zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. V opozorilu mora biti konkretizirano opisano neustrezno vedenje (ne zadoščajo splošne trditve v smislu: »delavec je dolžan prenehati z neustreznim ravnanjem«, pač pa mora biti razvidno, s katerim ravnanjem, kot npr.: z zamujanjem, žaljenjem, ….).

Kdaj je mogoče govoriti o krivdnem razlogu?

Krivdni razlog je podan, če delavec huje krši obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi ali kakšne druge obveznosti iz delovnega razmerja. Ni dovolj če gre le za manjšo kršitev.

Kaj če si delodajalec razlog »izmisli« in delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi?

V primeru, kadar so delavcu kršene njegove pravice, oziroma delavec meni, da delodajalec ravna neustrezno, je smiselno, da se obrne na odvetnika za delovno pravo. Ta bo lahko presodil, če je razlog dober. Odvetnik za delovno pravo bo delavcu lahko razložil, katere so njegove pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter mu bo tudi ustrezno svetoval, če bodo ugotovljene kršitve. V primeru, da razlog, ki ga delodajalec navaja v opozorilu pred redno odpovedjo, ne bi bil zakonit in utemeljen, pa bi delodajalec v primeru »ponovljene« kršitve delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, je smiselno vložiti tožbo na nezakonitost odpovedi.