Na področju gradbenega prava se še zmeraj pojavljajo številna vprašanja

Na gradbenem področju se v Republiki Sloveniji zastavljajo številna vprašanja, zato dnevi gradbenega prava že nekaj let opravljajo pomembno vlogo vodilnega slovenskega dogodka, na katerem uspemo odgovoriti na mnoga pravna vprašanja na področju gradbenega prava.

Knjiga Gradbeni predpisi je učinkovito strnila predpise z gradbenega področja

gradbeni zakon

Težava gradbene zakonodaje v Republiki Sloveniji je predvsem njena razpršenost. Krovni Gradbeni zakon sicer uvaja splošne določbe in določa postopke ter institute, vendar je gradbena zakonodaja urejena tudi s številnimi drugimi zakoni in podzakonskimi akti, posledično pa se akterji na tem področju velikokrat ne znajdejo. V namen razjasnitve nekaterih dilem smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili izdati knjigo Gradbeni predpisi s stvarnim kazalom mag. Tomaža Černeta in Aleksandre Velkovrh. Knjiga bo pomagala tudi posameznikom, da bodo na enem mestu dostopali do skupka pravnih predpisov, ki se nanašajo na gradbeništvo. Da se v knjigi enostavneje znajdemo je poskrbljeno tudi za stvarno kazalo in podrobno vsebinsko kazalo.
Knjiga vsebuje naslednje predpise:
• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
• Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID),
• Gradbeni zakon (GZ),
• Uredbo o razvrščanju objektov,
• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in
• Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov.

Dnevi gradbenega prava bodo razrešili številne dileme s področja gradnje

V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. se zavedamo, da je o dilemah veliko enostavneje debatirati v živo. Dileme na področju gradbene zakonodaje v Republiki Sloveniji so se še nekoliko povečale s tem, ko smo dobili nov Gradbeni zakon, ki je nadomestil Zakon o graditvi objektov. V namen razrešitve številnih nastalih vprašanj smo se odločili ponovno organizirati Dneve gradbenega prava. Na tokratnih Dnevih gradbenega prava se bomo potrudili, da bomo odprto pristopili k reševanju najrazličnejših dilem in tako olajšali postopek gradnje vsem udeležencem.

Tokratni Dnevi gradbenega prava bodo vsebinsko zelo bogati, na njih pa bomo obravnavali predvsem aktualne tematike. Obravnavane bodo teme, ki so vzniknile tudi zaradi epidemije, ki je prizadela svet, skupaj z njim pa tudi Slovenijo. Dogodek je namenjam vsem, ki v procesu svojega dela prihajajo v stik z gradnjo. Lahko gre za investitorje pa tudi za druge izvajalce, kot so projektanti, nadzorniki in inženirji.

Ker se zavedamo, da virus COVID-19 še vedno predstavlja nevarnost, bo letošnji dogodek možno spremljati tudi preko spleta. Za vsa dodatna vprašanja smo vam ves čas na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti.