Kaj moramo vedeti, preden se odločimo za nakup nepremičnine?

Če ste tudi vi našli nepremičnino – pa naj gre za stanovanje, hišo, parcelo ali poslovni prostor – ki bi jo želeli kupiti, pa ne veste, kako se pravilno lotiti postopka nakupa, vam v članku ponujamo nekaj nasvetov.

Preden se zares zagrejemo za nakup nepremičnine, je potrebno od tistega, ki nepremičnino prodaja – pa naj gre za fizično osebo ali za agencijo – zahtevati izpisek iz zemljiške knjige. V njem je namreč jasno razvidno ali je prodajalec res lastnik nepremičnine, ki jo prodaja in ali so na to nepremičnino vpisane kakšne plombe in omejitve. Če ugotovimo, da je na nepremičnini npr. bančna hipoteka, naj prodajalec pridobi izjavo banke, da bo omogočila izbris hipoteke, ko bo kredit poplačan. Preveriti je potrebno tudi, ali ima nepremičnina vsa potrebna dovoljenja, ki jih potrebujemo za gradnjo in kasnejšo uporabo. Na to moramo biti še posebej pozorni, če kupujemo novogradnjo ali pa obnovljeno nepremičnino.

Nepremičninski davek

Kako je najbolje skleniti kupoprodajno pogodbo za nepremičnino?

Če so vse stvari urejene in brezhibne, bomo potrebovali kupoprodajno pogodbo za nepremičnino. V kolikor nepremičnino kupujemo preko nepremičninskega agenta, je najpogosteje, da pogodbo priskrbi dotična agencija, sicer pa pogodbo o prodaji nepremičnine pripravi notar. Ne glede na to, kdo pogodbo pripravlja pa je potrebno pogodbo zmeraj natančno prebrati. V kolikor imamo pri prebiranju pogodbe pomisleke, se je dobro obrniti na odvetnika za nepremičninsko pravo, ki bo naše pravice učinkovito in pravočasno zaščitil, opozoril pa nas bo tudi na določene pasti, v katere bi se lahko ujeli čez čas. Ko je pogodba podpisana, kupec prodajalcu nepremičnine plača aro, saj je ta navadno dogovorjena v pogodbi.

Kako je z davkom pri nakupu nepremičnine?

Nenehno pa se pojavljajo tudi vprašanja o nepremičninskem davku. V zakonih o nepremičninah je določeno, da mora pri nakupu oz. prodaji nepremičnine davek poravnati prodajalec, razen če je v pogodbi dogovorjeno drugače. Zavezanec za plačilo davka mora v roku 15 dni pri finančni upravi vložiti prijavo za odmero 2% davka na promet z nepremičninami in nato v 30 dneh davek tudi plačati. Če zavezanec davka ne plača, ne more overiti podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičnini. Če gre za novogradnjo, mora prodajalec plačati DDV v višini 9,5% oz. 22% za stanovanja s površino nad 120m2 ali hiše nad 250m2.

Po plačilu davka kupec nakaže kupnino in po tem notar ali nepremičninska agencija kupcu izroči pogodbo ter zemljiškoknjižno potrdilo, ki dokazujeta, da je kupec postal lastnik dotične nepremičnine.

You may also like...