Kaj je izvršba in v katerem zakonu lahko najdemo norme, ki jo urejajo

Izvršilno pravo je ena od vej civilnega prava, ki določa postopke, predpostavke in ovire za izvršitev določene odločitve, računa ali odločbe. Kot tako je civilno izvršilno pravo ena izmed najbolj razvitih vej prava v Republiki Sloveniji, saj najbolj natančno določa postopke izvršbe in izterjave in pravna sredstva upnika za dosego svojih ciljev in dolžnika za obrambo zoper le to.

Izvršilno pravo in sama izvršba sta urejena z Zakonu o izvršbi in zavarovanju, ki je bil kar nekajkrat spremenjen, in sicer predvsem zaradi tendence po čim večji učinkovitosti ob hkratni varnosti dolžnikov pred nepotrebnim pravdanjem v primeru neupravičenih zahtevkov s strani upnikov.  Učinkovita izvršba je temelj stabilnega poslovanja v državi. Bistvo izvršilnega prava je (vsaj za upnika) izvršba oz. izterjava; se pravi, poplačilo njegovih terjatev v povezavi z vložitvijo izvršilnega predloga. Vendar je potrebno na tem mestu definirati, kaj izvršba pravzaprav sploh je. Izvršba je pravno sredstvo, ki upnikom omogoča prisilno izterjavo terjatev, ki jih imajo proti dolžnikom. Povedano drugače, izvršba je pravno sredstvo, ki ga ima na voljo upnik, da si od svojega dolžnika povrne dolg. Dolžnik in upnik sta lahko pravna ali fizična oseba. Da z izvršilnim postopkom lahko začnemo v prvi vrsti potrebujemo pravno podlago iz katere sam dolg izhaja, poleg tega pa mora dolg dolžnika že zapasti. Slednje je določeno tudi v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, posledično pa lahko samo tako zakonito izterjamo dolgovano terjatev, ki jo imamo do dolžnika.

izvršba na podalgi verodostojne listine

Zakon o izvršbi in zavarovanju je obširen, njegove norme pa zahtevne

Vsak, ki se s postopkom izvršbe sooča ima na tem pravnem področju ogromno vprašanj, saj gre za dokaj zahtevno pravno področje, poleg tega pa pravne norme Zakona o izvršbi in zavarovanju korenito vplivajo tako na življenje upnika kot tudi na življenje dolžnika.

Zakon o izvršbi in zavarovanju, kot ustrezno pravno podlago iz katere izhaja obstoj terjatve definira kot izvršljivi naslov oz. verodostojno listino. Poznamo torej izvršbo na podlagi verodostojne listine ter izvršljivega naslova. Izvršilni naslovi so po Zakonu o izvršbi in zavarovanju:

 • izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava,
 • izvršljiv notarski zapis,
 • druga izvršljiva odločba ali
 • listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov.

izvršba terjatve po novem

Verodostojna listina (za izvršbo na podlagi verodostojne listine) je po Zakonu o izvršbi in zavarovanju lahko:

 • faktura (račun, obračun obresti),
 • menica in ček s protestom in povratnim računom,
 • javna listina (notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),
 • izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica,
 • izpisek odprtih postavk, ki mora biti zmeraj podpisan s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe),
 • po zakonu overjena zasebna listina (npr. cesijska pogodba) in
 • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.

Kakšne omejitve vsebuje Zakon o izvršbi in zavarovanju?

Predmet izvršbe je po pravu Republike Slovenije lahko tako premičnina kot tudi nepremičnina, vendar je izvršba nepremičnine nekoliko bolj zapletena. Zelo pogosta je tudi izvršba na plačo. Zakon o izvršbi in zavarovanju pa vsebuje tudi nekatere omejitve. O omejitvah govorimo predvsem pri izvršbi na plačo. Pri določitvi zneskov, na katere lahko seže izvršba na plačo, se upoštevajo vsi prejemki iz delovnega razmerja, ki jih prejme posameznik. Po Zakonu o izvršbi in zavarovanju lahko upnik v izvršbi na plačo zaseže dohodke iz 37. člena ZDoh-2 do dveh tretjin, vendar po novem tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76% minimalne plače, če pa dolžnik preživlja poleg sebe tudi druge osebe, mu mora poleg zneska v višini 76% minimalne plače ostati še znesek v višini dohodka, določenega za osebe, ki jih je dolžan preživljati.

Kakovostna storitev hitre izvršbe doma in v tujini v podjetju Converta

Zakonodaja Republike Slovenije pa je ves čas podvržena spremembam. Tako tudi na področju izvršbe prihaja do sprememb. Posledično bo izvršba po novem nekoliko spremenjena. V podjetju Converta svojim strankam ponujamo pester nabor storitev izvršbe. Izvršba, ki jo pri nas izvedemo je hitra in učinkovita. Seveda pri izvedbi izvršbe natančno upoštevamo določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju ter tako poskrbimo, da je storitev izvršena kakovostno in ugodno za upnika.

Poleg izvršbe svojim strankam ponujamo še pester nabor drugih storitev

Poleg same izvršbe pa v Converti ponujamo tudi nekatere druge storitve, kot so sodna izterjava doma in v tujini, pomagamo tudi pri različnih stečajih ter pri pridobivanju bonitetne ocene, ponujamo pa tudi nekatera druga finančna svetovanja. Vse storitve opravimo profesionalno in natančno. Skupaj z našimi partnerji v tujini bomo svojim strankam zagotovili izvrstno izkušnjo, poleg tega pa smo prav zaradi sodelovanja z različnimi tujimi partnerji pri izterjavi terjatev v tujini tako uspešni.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali z odgovori na vprašanja, ki se vam o izvršbi na podlagi verodostojne listine še pojavljajo.