Pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije iz javnega naročanja

Javno naročanje je postopek, ki ga naročniki opravljajo z namenom ekonomične nabave blaga, storitev ali gradnje. K javnemu naročanju so zavezano vsi neposredni pa tudi posredni porabniki državnega proračuna, na drugi strani pa so lahko ponudniki tako pravne kot tudi fizične osebe, ki se z dejavnostjo, ki je predmet naročila ukvarjajo. Z javnim naročanjem se dan danes porabi kar 12 odstotkov bruto državnega proizvoda v Evropski Uniji. Ker je področje javnega naročanja izjemno obsežno morajo posamezniki, ki so v javna naročila vpeti, vse institute tega področja dobra poznati in jih obvladati. Prav zato v podjetju Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. organiziramo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s pomočjo katere bo posameznik poglobil znanje o omenjenem področju ter se podrobno spoznal z instituti, ki to področje urejajo. Za pridobitev poklicne kvalifikacije se bo posameznik moral udeležiti predavanj in vaj, kasneje pa bo moral opraviti tudi pisni in ustni izpit. V primeru dodatnih vprašanj o pridobitvi poklicne kvalifikacije smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali z dodatnimi informacijami.

in-house javna naročila