Pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije iz javnega naročanja