Izročilno pogodbo ne moremo skleniti sami, lahko jo le pri notarju