Izredna tehnologija avtomatiziranega vzdrževanja male čistilne naprave

Vzdrževanje male čistilne naprave je ključnega pomena pri izbiri in nakupu le te. Na dan porabimo približno 150 litrov vode, zato potrebujemo takšno, ki bo potrebovala preprosto vzdrževanje in imela čim bolj optimalno delovanje. Toda kaj pravzaprav je mala čistilna naprava? Biološka čistilna naprava je enota, ki prečiščuje odpadno vodo iz gospodinjstva. Pred izpustom vode v okolje jo je treba prečistiti in najnovejše čistilne naprave naredijo to v procesu aerobnega prezračevanja. Vzdrževanje takšne male čistilne naprave je izredno preprosto, saj je avtomatizirana. Odpadna voda se prečisti v štirih fazah. V prvi fazi, fazi polnjenja, se ločijo lažji delci od težjih, ki padejo na dno usedalnika. Druga faza je aerobno prezračevanje, kjer je voda očiščena s kisikom. V tretji fazi, fazi usedanja, se aktivni mulj usede na dno sekvenčnega biološkega reaktorja. V zadnji četrti fazi, fazi odstranjevanja, se očiščena voda odvede iz reaktorja SBR po odvodni cevi. Dimenzioniranje male čistilne naprave je odvisno od velikosti našega gospodinjstva. Izbrati moramo pravo velikost, saj je drugače lahko neučinkovita pri svojem delovanju. Čistilna naprava brez elektrike je odlična za vse objekte, kjer ni možen priklop na električno omrežje. Je prijazna do okolja, saj njeno delovanje poteka povsem mehansko. Odlikujejo jo tiho delovanje, nizki stroški vzdrževanja in delovanja ter odlična kakovost prečiščene vode.