Izid komentarja Kazenskega zakonika je težko pričakovan