Hitro in poceni lektoriranje diplomskih nalog – ugodna cena storitve

Lektoriranje ni le površen pregled besedila, popravljanje vejic in pik. Pravi lektor bo besedilo pregledal, popravil slovnične napake, hkrati pa poskrbel za to, da bo besedilo naravno in tekoče berljivo. Lektoriranje tako zajema celoten jezikovni pregled, ki vsebuje slovnično in pravopisno pregledovanje besedil, odpravljanje napak in sooblikovanje besedila v pomenu oblikovne in slogovne korekture. Po opravljeni lekturi, ki zahteva natančnost in doslednost, je besedilo brez napak in napisano tudi pomensko pravilno.

Lektorira se praviloma vsako besedilo, ki bo vidno širši javnosti (članki v časopisih, reklamna besedila …), ter tudi individualna dela, kot na primer diplomske naloge, eseje in podobno. V Sloveniji lektor, ki se želi zaposliti za poln delovni čas, težko najde delovno mesto. Lektorji so po navadi jezikoslovci, diplomati tujih jezikov ter prevajalci, torej tisti, ki o slovnici vedo največ. Velika potreba po lektoriranju oz. pomanjkanje le-tega se kaže zlasti pri internetnih medijih, kjer zaradi pomanjkanja časa in denarja, kakor tudi zaradi napačnih jezikovnih politik, to včasih popolnoma umanjka.
Lektoriranje je še posebej pomembno, ko gre za besedilo, ki ni napisano v avtorjevem maternem jeziku, saj je več možnosti za napake. Lekturo opravlja materni govorec, ki pa mora biti tudi jezikovno podkovan. Samo običajno znanje jezika, pa čeprav je to materinščina, za lekturo ne zadošča.

Lektoriranje je pomembno tudi pri izdelavi diplome in magistrske naloge. Treba je paziti, da izberemo lektorja z ustrezno izobrazbo in znanjem, kajti večina fakultet zahteva potrdilo o ustrezni izobrazbi lektorja. Prav tako je lektoriranje pomembno tudi pri izdelavi spletnih strani. Napake v besedilu kvarijo podobo našega podjetja in storitev.

Lektoriranje nalog

Lektoriranje v slovenščini

Lektoriranje je strokovna veščina, ki jo v Sloveniji izvajajo profesorji slovenskega jezika oziroma diplomirani slovenisti. Takšna oseba se imenuje lektor. Lektorji so zaposleni v podjetjih, ki se ukvarjajo z lektoriranjem in prevajanjem – v časopisnih uredništvih, založniških hišah, na RTV, uradnih in državnih institucijah ipd.

V največ primerih lektor popravlja prevode, prav tako pa je pogosto lektoriranje besedila v maternem jeziku pisca, saj sami svojih napak ne zaznamo vedno. Lektor mora biti šolan jezikoslovec z ustreznimi kompetencami (predvsem na ravni slovnice), njegov poklic pa je verjetno najtesneje povezan z založništvom in novinarstvom, čeprav lektorje najdemo tudi na mnogih drugih področjih.

Lektor pregleda kopijo besedila, ki ga mora lektorirati, ter ga primerja z ustreznimi stavčnimi deli in označi, kje so napake. Pri tem uporablja standardna lektorska korekturna sredstva – oznake. Popravljena različica kopije besedila oziroma rokopisa se imenuje korekturni odtis, ki ga nato lektor pošlje v ponovno popravljanje. Ti popravki so nato vedno poslani nazaj k lektorju, ki jih ponovno pregleda.

Pri lektoriranju rokopisa je pomembno, da lektor končne popravke vnaša razločno z modrim ali rdečim kemičnim svinčnikom, ko gre za slovnične popravke. Svoja dopolnila in pojasnila o popravljenem pa lektor zapiše z manj vpadljivim pisalom. Dele besedila, ki so odveč, lektor prečrta in nad vrstico napiše popravek. Če lektor meni, da kakšna beseda ali besedna zveza ni dovolj dobra, jo vijugasto podčrta, prav tako pa lahko popravi tudi vrstni red besed, in sicer z oštevilčenjem

Lektoriranje – cena storitve je v Artmaniji več kot ugodna

Že res, da vsi znamo govoriti slovensko, a ni nujno, da vsi obvladamo pravopis, slovnico in druge značilnosti jezika. V prevajalski agenciji Artmania se zavedamo, da v današnjem svetu pomenita kakovost in čas skoraj vse. Zato svojim strankam zagotavljamo profesionalne, kakovostne, hitre in zanesljive storitve. Posvetimo se vsaki stranki in ji skušamo ustreči. Zagotavljamo vam, da pri nas svoje delo opravljamo strokovno in kakovostno, predvsem pa ugodno. Če boste preverili naš cenik, boste ugotovili, da cena za lektoriranje še nikoli ni bila tako ugodna.

Informacije o obsegu lektoriranja in ceni so objavljene na naši spletni strani. Pri spletnem naročilu tiska in vezave diplomske naloge program samodejno izračuna ceno diplomske naloge na podlagi vnesenih podatkov, katero lahko še isti dan prevzamete v naši točki za prevzem gradiv ali pa vam jo pošljemo na vaš naslov.

Lektoriranje diplome

Hitro in poceni lektoriranje diplomskih nalog

Lektoriranje diplome je za vsakega študenta nujno opravilo in tudi strošek. Tega se pri Artmaniji zavedamo, zato lektoriranje diplomskih nalog opravimo v predvidenih rokih in po vnaprej določeni ceni.

Jezikovni pregled vašega besedila opravi usposobljen lektor, tj. profesor slovenskega jezika, zato bo vaša diplomska naloga deležna strokovnega in natančnega jezikovnega pregleda. Če se vam mudi s prijavo na razpis, z oddajo diplomske naloge, magistrske naloge ali članka, ki je vezan na rok izdaje ali tiska, nas kontaktirajte. Po prejemu vašega besedila se bomo dogovorili glede roka lektoriranja in končne cene.

Zakaj se odločiti za lektoriranje v podjetju Artmanija? Poleg ugodne cene storitev se lahko pohvalimo s kakovostjo in zanesljivostjo, hitro odzivnostjo ter prilagodljivostjo (upoštevamo želje stranke). Zato nikar ne odlašajte in še danes stopite v stik z nami. Vabljeni tudi k ogledu naše spletne strani.