Gozdarsko dvigalo za traktor, ki omogoča resnično varno spravilo lesa