Gorazd Vertovšek dobro ve, kako pomembna je komunikacija na delovnem mestu

Gorazd Vertovšek je magistriral s področja preučevanja gospodarskih družb in podjetništva in že več kot osemnajst let vodi različne družbe in projekte v slovenskih in tujih korporacijah. Predava na strokovnih konferencah in vodi izobraževalne seminarje s področja vodenja in organizacije. Zaradi bogatih praktičnih izkušenj se Gorazd Vertovšek ukvarja z usposabljanjem, treningi in coachingi vodstvenega kadra v različnih podjetjih, njegovo podajanje znanja je dinamično, navdušujoče in izvirno. Kot nekdanji profesionalni športnik Gorazd Vertovšek zdaj s svojim znanjem in izkušnjami v poslovnem svetu nudi neprecenljivo korist mnogim podjetjem, ki ga angažirajo kot zunanjega svetovalca za pomoč in svetovanje pri učinkovitem vodenju, za pomoč pri zaposlovanju, je pa tudi trener za izboljšanje komunikacijskih spretnosti, prodajnih orodij ali vodstvenih veščin.

Gorazd Vertovšek

Komunikacija na delovnem mestu je izjemnega pomena

Multidisciplinarnost ter široka paleta znanja in izkušenj Gorazdu Vertovšku omogočata stalno doseganje novih rezultatov, zato od vseh podjetij, s katerimi sodeluje, dobiva najodličnejše povratne informacije in priporočila. To velja tudi za njegova predavanja o veščinah za uspešno komunikacijo na delovnem mestu, kjer udeleženci pridobijo veliko uporabnega znanja in izkušenj z različnih področij, spoznavajo pa tudi timsko delo v podjetju, upravljanje s časom in načine vodenja. Najbrž ni treba posebej poudarjati, da je komunikacija na delovnem mestu v današnjem času izjemnega pomena, saj pomembno vpliva na vzdušje v kolektivu, medsebojne odnose in nenazadnje tudi na uspešnost posameznika na delovnem mestu. Zato je osnove njene učinkovitosti brez najmanjšega dvoma vredno spoznati, Gorazd Vertovšek pa je pravi naslov za vse tiste, ki bi radi na tem področju naredili nov korak in izboljšali tudi odnose na delovnem mestu.

Poleg komunikacije na delovnem mestu še številna druga znanja

Sicer pa na izobraževanjih in interaktivnih delavnicah, ki jih vodi Gorazd Vertovšek, poleg že omenjenih vsebin udeleženci pridobijo tudi uporabno znanje in izkušnje z različnih drugih področij, kot so team-building, višja motivacija zaposlenih, iskanje in razvijanje potenciala udeležencev, učinkovito vodenje v projektnem timu ter poznavanje in uspešno ravnanje s čustvi.

 

Gorazd Vertovšek izobraževanje