Kakovostna prenova zagotavlja boljšo energetsko učinkovitost hiše

Ogrevanja prostorov in sanitarne vode predstavlja največji strošek pri življenju v hiši, hkrati pa zahteva veliko porabo fosilnih goriv. Da bi zmanjšali porabo neobnovljivih virov energije, tudi država spodbuja prenove starih hiš, ki izboljšujejo njihovo energetsko učinkovitost. Ta se doseže z dodatno toplotno izolacijo, pri čemer je pomembno zamenjati še dotrajana okna in namestiti kvalitetna vhodna vrata, saj se z neustreznimi okni in vrati ustvarjajo največje toplotne izgube. Pri sanaciji fasade je poleg izbire izolacijskega materiala ključnega pomena še njegova debelina, saj se z debelino veča izolativna vrednost materiala. Za popolno prenovo je priporočljiva še vgradnja toplotne črpalke, s katero se nadgradi ali zamenja obstoječa kurilna naprava. Toplotne črpalke za svoje delovanje porabijo minimalno količino elektrike, drugače pa izkoriščajo obnovljiv vir energije, to je toploto iz okoliškega zraka, zemlje ali podtalnice. S celovito prenovo vseh naštetih segmentov se znatno izboljša energetska učinkovitost hiše, kar se občutno pozna pri nižjih stroških ogrevanja.

Aluminijasta vhodna vrata