Samooskrba z električno energijo – pridobivanje električne energije iz sonca