Zelena streha, ki je najbolj priljubljena, je ekstenzivna zazelenitev

Zelena streha, ki je pri nas najbolj pogosto vgrajena, je ekstenzivna zazelenitev. Njena prednost je v tem, da ne potrebuje veliko vzdrževanja, da je razmeroma lahka in tudi poceni investicija. Toda ta zelena streha vam prinese številne prednosti, med katerimi sta najbolj markantni zaščita pred vročino poleti in varovanje hidroizolacije pred točo. Zato se vse več investitorjev tudi pri nas, ki sicer na tem področju zaostajamo za Zahodno Evropo, odloča za ekstenzivno zazelenitev. Seveda je zadeva estetsko tudi zelo privlačna in izboljša imidž objekta ter kaže na ekološko osveščenost investitorja.

izvedba zelene strehe