Eko sklad pomaga pri nakupu naravi prijaznih sistemov

Namen Eko sklada je pomagati pri izvajanju aktivnosti, ki so v povezavi z varstvom narave. Njihove glavne usmeritve so prehod na obnovljive vire energije, ukrepi za učinkovito rabo energije, ravnanje z odpadnimi vodami in odpadki ter trajnostna mobilnost. Če torej investicija, ki jo načrtujete, zasleduje katerega od the ciljev, ste morda upravičeni do subvencije. Čedalje več ljudi se odloča za prehod na prezračevalne sisteme Daikin, ki imajo številne prednosti pred klasičnimi oblikami prezračevanja.

Pravilno zračenje in njegova shema

Ker je v takih sistemih vgrajena rekuperacija, ta omogoča, da se zrak med zunanjostjo in notranjimi prostori izmenjuje cel čas. Pri tem pa prihaja do minimalnih izgub energije. Stroški ogrevanja in hlajenja se na tak način lahko precej znižajo na daljše časovno obdobje. Centralno prezračevanje hkrati pomeni, da so vsi prostori enakomerno prezračeni. Poleg tega pa je v take sisteme vgrajen tudi posebej system filtrov. To omogoča, da se v prostore dovaja le čist in neoporečen zrak. Izločajo se razni onesnaževalci, moteče monjave in drugi drobni delci.
Če torej želite zagotoviti optimalno prezračevanje vaših prostorov, se tega lotite z vgradnjo posebnih prezračevalnih sistemov Daikin. Posvetujte se s strokovnjakom, ki vam bo pomagal izbrati najboljšo napravo za vaše potrebe.