Čiščenje industrijskih objektov zahteva prilagodljivost stroki

Način čiščenja prostorov je prilagojen prostorom, ki jih je potrebno očistiti. Čiščenja prostorov privatnih domov v stanovanjskih hišah in blokih, se zaradi obilice dela in dolgih delavnikov poslužuje vedno več gospodinj, ki vsega dela preprosto ne zmorejo več. Te poleg službe in otrok nekako še zmorejo vsakodnevno vzdrževanje reda, za generalno čiščenje prostorov pa jim dostikrat zmanjka časa. Posebno specifiko čiščenja zahteva čiščenje vrtca, kjer je zahtevana uporaba blagih in kljub temu učinkovitih čistil, saj otroci veliko časa preživijo na tleh, prav tako pa še ne znajo paziti kaj bodo dali v usta. Pri čiščenju vrtca je torej potrebno upoštevati visok sanitarni režim tam kjer se gibajo otroci in tudi tam kjer se ne. Še posebej to velja za oddelke kjer se zadržujejo otroci prve starostne skupine, torej jasli. Generalno čiščenje šol navadno poteka med šolskimi počitnicami in je usmerjeno v uporabo ekoloških, zdravju prijaznih čistil. Prav tako pa ga izvajamo med vikendi, še posebej če se na šoli izvajajo nujna vzdrževalna dela in je potrebna naša pomoč. Najpogosteje se čistilnega servisa poslužujejo podjetja za čiščenje poslovnih prostorov, kjer pri generalnem čiščenju prostorov pride na vrsto tudi pranje oken in strojno čiščenje ter poliranje tal. Naši zaposleni so primerno usposobljeni in vredni zaupanja.

Temeljito očistijo vrtec