Kakšna je cena net meteringa v praksi, kako se je postavitve sončne elektrarne pametno lotiti in kaj vse določa Uredba o net meteringu v Sloveniji?

Dan danes je net metering tudi v Sloveniji vse bolj razširjen. V praksi net metering pomeni samooskrbo z električno energijo – gospodinjstva in manjši poslovni odjemalci električne energije lahko na svojo stavbo postavijo sončno elektrarno in z njeno pomočjo pridobivajo električno energijo, ki jo porabljajo. Seveda lahko tako prihranimo veliko stroškov, ki so povezani z električno energijo.

Kaj vse moramo vedeti, preden se odločimo za net metering?

V praksi lahko torej net metering postavi tako gospodinjski kot tudi manjši poslovni odjemalec električne energije, vendar mora biti le-ta tudi lastnik električnega sistema v stavbi za katero se net metering ustvarja. Vedeti pa moramo, da je preden priključimo napravo za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe potrebno pri distribucijskemu operaterju pridobiti soglasje za priključitev.

net metering izračun

Veliko ljudi se sprašuje, kam namestiti elektrarno s pomočjo katere bomo ustvarjali električno energijo in kakšna je pravzaprav cena net meteringa. V praksi lahko napravo za net metering (dejansko govorimo o sončni elektrarni) postavimo na streho ali na fasado stavbe, ki se bo z električno energijo samo oskrbovala. V primeru, da želimo elektrarno namestiti drugam, bo le ta potrebovala gradbeno dovoljenje, kar pa bo precej dvignilo tudi ceno net meteringa, zato je v praksi elektrarne najbolje nameščati na fasado ali na streho stavbe.

Seveda moramo pri net meteringu poskrbeti tudi za varnost

Z Uredbo, ki govori o net meteringu je bilo urejenih tudi nekaj podrobnosti, s pomočjo katerih je poskrbljeno tudi za varnost pri izvajanju net meteringa v praksi. Ker v procesu obstaja možnost električnega udara, mora elektrarna zaradi preprečitve le-tega v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja. Hkrati pa mora zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki znaša največ 50 V izmenične napetosti oz. največ 120 V enosmerne napetosti. To pomeni, da se za te elektrarne lahko uporabljajo samo mikroinverterji ali pa inverterji v kombinaciji z optimizatorji. Seveda mora lastnik elektrarne, ki deluje za namen net meteringa z dobaviteljem električne energije skleniti tudi pogodbo, s katero se stranki dogovorita da se oddana električna energija (kWh) kompenzira s prevzeto električno energijo (kWh) v obračunskem obdobju enega leta. Za količino delovne električne energije, prevzeto in oddano preko merilnega mesta, na katerega je priključena naprava, se uporablja enotarifno merjenje električne energije. Lastniku elektrarne se pri obračunu upošteva tista količina elektrike (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo, le ta pa se odčita na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja.

net metering slovenija

Poleg cene net meteringa stranke velikokrat zanima tudi, kako velika je pravzaprav sončna elektrarna, ki jo bomo namestili na objekt. Velikost elektrarne za samooskrbo je navzgor omejena na 11 kW. Če naša elektrarna skozi leto ustvari več elektrike, kot je sami porabimo, bomo presežek elektrike lahko dobavitelju prenesli brezplačno. Prav zato je najpomembneje, da postavimo elektrarno, ki na leto proizvede prav toliko elektrike, kot je sami tudi porabimo ali pa celo nekoliko manj od tega.

Kako poteka net metering v praksi lahko izveste v podjetju Sol Navitas

V podjetju Sol Navitas se ukvarjamo s postavitvijo net meteringa v praksi. Naše storitve so izvedene kakovostno in natančno, delo pa opravimo v dogovorjenem roku. Za net metering skrbimo po Sloveniji, pri postavljanju sončnih elektrarn pa se lahko dogovorimo tudi za sistem postavitve na ključ, pri katerem bomo poskrbeli tudi za vso potrebno dokumentacijo, lahko pa vam dobavimo tudi samo potreben material.

Kakšne materiale uporabljamo pri postavitvi sončnih elektrarn?

Pri postavitvi sončnih elektrarn največkrat uporabljamo module slovenskega proizvajalca Bisol serije Premium mono, v dogovoru s stranko pa lahko uporabimo tudi katerega izmed vodilnih proizvajalcev, kot so na primer: Trina Solar, Yingli Solar ali Luxor Solar. Module na streho pritrdimo z lastno konstrukcijo, izdelano iz aluminija SOL ALU, ki ponuja rešitev za vse vrste kritine in je plod našega lastnega znanja. Z njo je postavljenih že preko 20 MW sončnih elektrarn v več evropskih državah. Zaradi izjemne kakovosti in trpežnosti konstrukcije, lahko ponudimo tudi 10 letno garancijo, poleg tega pa lahko garantiramo, da zaradi montaže sončne elektrarne ne bo prišlo do zamakanje strehe.

Podjetje Sol Navitas je eno izmed vodilnih podjetij na področju vzpostavitve net meteringa v praksi. Od leta 2008 naprej smo postavili že več kot 100 sončnih elektrarn s skupno močjo preko 10 MW v različnih državah – Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Veliki Britaniji. Vgrajujemo samo kvalitetne in preizkušene komponente, cene net meteringa pa so izjemno konkurenčne. O tem priča podatek, da smo od sprejetja Uredbe o samooskrbi (Uredbe o net metering) letos spomladi postavili že dvajset sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo, do konca leta pa jih bomo še več kot 10. Referenčne objekte, ki so namenjeni samooskrbi z električno energijo si lahko ogledate tudi na naši spletni strani. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam o net meteringu v praksi še zastavljajo.