Zakaj moramo biti porozni na boniteto svojega podjetja?

Boniteta podjetja je za vsak pravni subjekt na trgu izjemno pomembna, saj bodo na podlagi bonitete poslovanja potencialni poslovni partnerji odločali o tem, ali bodo vstopili v sodelovanje z določenim podjetjem, poleg tega pa je boniteta podjetja pomembna tudi, kadar želimo najeti bančno posojilo ali drugo obliko financiranja, saj bodo banke pred odobritvijo poskrbele za izračun bonitete podjetja ter se na njeni podlagi odločile ali nam bodo posojilo sploh zaupale in pod kakšnimi pogoji.

Izračun bonitete

Pri tem pa se veliko oseb še zmeraj sprašuje, kaj boniteta podjetja oz. bonitetna odličnost pravzaprav pomeni. Bonitetna oz. finančna ocena podjetja temelji na analizi podjetja v preteklem poslovnem letu. Bonitetna ocena je namenjena oceni poslovanja in prikazuje uspešnost in učinkovitost podjetja. Z drugimi besedami povedano – izračun bonitete poslovanja podjetja nam bo povedal, kako varno je sklepati posle z dotičnim podjetjem. Višje kot je podjetje bonitetno razvrščeno (ocenjeno), manjše je tveganje pri poslovanju s takšnim podjetjem.

Bonitetne ocene lahko razdelimo na tri vrste:

  • kreditna bonitetna ocena (credit rating)
  • nekreditna bonitetna ocena (non-credit rating)
  • ostale bonitetne ocene (other ratings)

Največkrat uporabljena je kreditna boniteta podjetja (tudi bonitetna ocena plačilne sposobnosti), ki predstavlja mnenje o kreditnem tveganju določenega podjetja. Znotraj kreditne bonitetne ocene ločimo:

  • kratkoročno bonitetno oceno (za poslovanje do 1 leta);
  • dolgoročno bonitetno oceno (ocena poslovanja nad 1 letom).

Dolgoročna ocena ima večjo težo in se pogosteje uporablja, tako doma, kot v mednarodnem okolju.

Kdo skrbi za izračun bonitetne ocene posameznega podjetja?

Za izračun bonitetne ocene navadno skrbijo različne bonitetne hiše, z obračunom bonitete pa se soočajo tudi banke, ko se podjetja z njimi pogajajo za kredit. Pri nas najbolj poznana bonitetna lestvica je lestvica portala AJPES. Bonitetni model S.BON, ki je na AJPES-u uporabljen, razvrsti slovenske poslovne subjekte glede na kreditno tveganje v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi bonitetnimi ocenami, ki so razvrščene od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena.

Vidimo lahko torej, da je boniteta za vsako posamezno podjetje izjemnega pomena, saj je od bonitete podjetja odvisno, kdo vse bo želel z njim sklepati posle, pa tudi pogoji pod katerimi mu bo odobren kredit ali druge vrste financiranja. Zmotno pa je mišljenje, da je pomembna zgolj ocena našega podjetja, pač pa se je pred poslovanjem z drugim potencialnim partnerjem dobro prepričati o njegovi bonitetni odličnosti ter tako poskrbeti za varno poslovanje brez večjih finančnih tveganj.