Boniteta podjetij

Kaj je boniteta podjetja in zakaj je tako zelo pomembna?

Velikokrat slišimo izraz ”boniteta podjetja”, vendar se nikoli zares ne vprašamo, kaj boniteta podjetja pravzaprav pomeni in zakaj je bonitetna odličnost na trgu dan danes tako zelo pomembna. Bonitetna ocena služi preverjanju ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in je nepogrešljiva pri celovitem spremljanju kreditnega tveganja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev. Hkrati je dobra bonitetna ocena pomembna konkurenčna prednost pri sklepanju poslov in izkazovanju poslovne odličnosti doma in v tujini. Lahko bi rekli, da z bonitetno oceno torej določimo uspešnost poslovanja določenega subjekta na trgu.

Pomembna ni le boniteta naših poslovnih partnerjev pač pa tudi lastnega podjetja

Poleg bonitete podjetij naših poslovnih partnerjev pa velja spremljati tudi boniteto lastnega podjetja. Ne samo, da le-to počno drugi, tudi večina bonitetnih hiš (kot so Bisnode (Gvin.com, Bonitete.si, iBON), AJPES (Sbon/eSbon), TSmedia (bizi.si) in Coface) ves čas zajemajo javno objavljene podatke o vseh registriranih gospodarskih družbah v Sloveniji in na podlagi teh podatkov izračunavajo in objavljajo različne bonitetne ocene ter kazalnike, ki jih naši potencialni partnerji pred začetkom poslovanja z nami pogosto preverijo. Ko bomo obiskali banko in tam zaprosili za kredit ali drugo vrsto financiranja, smo lahko prepričani, da se bo banka najprej posvetila obračunu bonitete in se na podlagi bonitetne odličnosti našega podjetja odločila o tem ali nam financiranje sploh odobri in kakšni so pogoji financiranja – boljša kot je bonitetna ocena podjetja, boljši so tudi pogoji financiranja, saj banka prevzema manjše tveganje. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na dejstvo, da se je uporaba bonitetnih ocen razširila tudi v poslovanju med podjetji. Tudi, če iščemo nove dobavitelje, bodo le-ti najpogosteje preverili bonitetno odličnost našega podjetja, preden se bodo odločili za sodelovanje z nami. Vidimo torej, da subjekti na trgu drugim gospodarskim subjektom, ne zaupajo več »na slepo«, zato je nujno potrebno poskrbeti za dobro boniteto podjetja, poleg tega pa je pred poslovanjem z drugimi podjetji pametno preveriti izračun bonitete dotičnega podjetja.

Vsaka bonitetna hiša izračunava in objavlja različne bonitetne kazalnike, za katere ima izdelano lastno metodologijo. V Sloveniji je najbolj razširjena uporaba bonitetnih ocen, ki jih objavlja podjetje Bisnode. Nasploh velja, da je eden izmed najpomembnejših kazalnikov za izračun bonitete likvidnost podjetja.

bonitetni izračun

Kako se je najenostavneje prebiti do izračuna bonitete podjetja?

Vendar kako do bonitete poslovanja pravzaprav pridemo? V bistvu je izračun bonitete dokaj preprost, z njim pa se navadno ukvarjajo za to posebej usposobljeni subjekti, katerih storitev lahko najamemo in izračun bonitete podjetja, ki nas zanima, prepustimo njim. Za izračun bonitete banke navadno pregledajo vsa obstoječa in relevantna poročila poslovanja. S pomočjo poročil o poslovanj lahko namreč banke določijo verjetnost zamude plačila dolga. Informacije, ki najbolj zanimajo banko so obstoječ delež dolga, donosnost podjetja oz., kako uspešno je lahko podjetje, ter likvidnost podjetja. Za izračun bonitete je torej najpomembnejša analiza poslovanja podjetja oz. podjetja samega. Izbor kazalnikov, ki jih pri analizi podjetja upoštevamo je omejen na 6 najbolj relevantnih, ki se jih v praksi najpogosteje uporablja. Pri poslovanju podjetja se najpogosteje preverja ali je podjetje likvidno in uspešno, zato so kazalniki ločeni po kategorijah in sicer:

 • kazalniki plačilne sposobnosti (likvidnosti),
 • delež dolga v financiranju,
 • kazalnik kratkoročne solventnosti,
 • kazalnik odplačevanja oz. servisiranje dolga,
 • kreditna izpostavljenost iz poslovanja,
 • kazalniki uspešnosti,
 • kazalnik donosnosti sredstev (ROA),
 • koeficient obračanja sredstev.

Bonitetne ocene lahko razdelimo v tri kategorije:

 • kreditna bonitetna ocena (credit rating)
 • nekreditna bonitetna ocena (non-credit rating)
 • ostale bonitetne ocene (other ratings)

Kot smo omenili že zgoraj, se najpogosteje uporablja kreditna boniteta oz. bonitetna ocena plačilne sposobnosti. Ta ocena predstavlja mnenje o kreditnem tveganju določenega podjetja. Znotraj kreditne bonitetne ocene ločimo:

 • kratkoročno bonitetno oceno, ki se uporablja za poslovanje do 1 leta,
 • dolgoročno bonitetno oceno, ki se uporablja za oceno poslovanja nad 1 letom.

Možnost natančnega izračuna bonitetne odličnosti tudi v podjetju Converta

Tudi v podjetju Converta svojim strankam zagotavljamo natančen obračun bonitete lastnega podjetja ali podjetja poslovnega partnerja. S tem bomo pomagali pri zmanjšanju rizika poslovanja vašega podjetja s poslovnimi partnerji, poleg tega pa bomo poskrbeli tudi za to, da boste vi sami vedeli, kam kotira vaše podjetje.

boniteta podjetij

V Converti poleg obračuna bonitete ponujamo tudi številne druge storitve

Poleg izračuna bonitete podjetja pa v Converti ponujamo še pester nabor drugih storitev. Tako se lahko na primer odločite za izterjavo svojih terjatev, ki jih imate do poslovnih partnerjev. Ponujamo možnost tako izvensodne kot tudi sodne izterjave, nenazadnje pa moramo omeniti tudi možnost izterjave terjatev v tujini, kjer smo zaradi sodelovanja s številnimi tujini podjetji izjemno uspešni. Ob vsem tem pa ponujamo tudi svetovanja v primerih stečaja.