Biomasa učinkovit vir pridobivanja energije

Biomasa je obnovljivi vir energije in gre za odmrli organski material, predvsem rastlinskega izvora. Praktično vse industrije proizvajajo odpadni material, ki ga lahko z različnimi postopki pretvorimo v električno energijo ali predelamo v kurjavo. Biomasa je vir, ki je vedno in povsod na voljo, saj venomer ustvarjamo nove količine odpadnega materiala. Pri izgorevanju biomase v ozračje se sprosti samo tolikšna količina CO2 kot nastaja pri trohnjenju v gozdu, obenem pa ogrevanje z lesom ne povzroča učinka tople grede. Omogoča tudi, da se ne zanašamo le na fosilna goriva, je cenejša, zmanjšuje obseg smeti in je lahko pomemben vir prihodka. Ena izmed najpogostejših uporab biomase je lesna biomasa, saj je les vse okoli nas. S strokovnimi posegi in uporabo strojev, kot je mulčer, lahko rastlinske ostanke v poljedelstvu ali gozdu obdelamo v lesno biomaso. Poznamo veliko različnih mulčerjev. Mulčerje lahko uporabljamo na domačem dvorišču , v poljedelstvu, gozdarstvu in celo v komunali. Posebej zanimiva naprava je drobilec za les oz. drobilec za biomaso, ki les spreminja v lesno biomaso. Ker je ogrevanje na lesno biomaso povezano s številnimi prednostmi, je izdelava sekancev v Sloveniji v zadnjih letih zelo narasla. Za uporabo lesa v estetske namene v zadnjem času vse pogosteje uporabljamo odpadne palete ali sekance.

mulčer