Avtomatizacija procesov znižuje negativni vpliv proizvodnje na okolje

Smisel avtomatizacije ni le enostavno nadomeščanje človeka v proizvodnji, iz kakršnokoli razlogov. Vsak pristop k avtomatizaciji in njeno uvajanje mora biti ekonomsko utemeljen. Značilno za avtomatizacijo je, da se izdatki za investiranje teh naprav relativno hitro povrnejo. Avtomatizacija tako pomeni višjo kakovost  izdelkov, povečanje proizvodnih zmogljivosti v podjetju, produktivnosti in boljše možnosti za odkrivanje napak pri izdelkih. Namen avtomatizacije je izdelava enostavne in uporabniku prijazne rešitve, ki bo vodila k uspešnosti podjetja na različnih nivojih.

Avtomatizacija

Avtomatizacija proizvodnje se danes pojavlja v vseh industrijskih panogah, najpogosteje v avtomobilski, gumarski, lesni, kovinarski, elektro, livarski, gradbeni industriji, prehrambeni, farmacevtski ter v industriji plastike.

Industrijska avtomatizacija obsega izdelavo specialnih in namenskih sistemov, strojev in naprav, ki so lahko del proizvodnega procesa ali predstavljajo samostojen proces. Izdelki so prilagojeni novi ali obstoječi tehnologiji in običajno niso ponovljivi. Podjetje, ki se ukvarja z avtomatizacijo proizvodnih procesov, ima lastno strojno in elektro projektivo, zaradi česar sta lahko izdelava naprav in sistemov, popolnoma prilagojenih naročnikovim zahtevam in željam. Take rešitve minimizirajo ozka grla in nepotrebne operacije v proizvodnji liniji ter lahko tudi do polovice zmanjšajo proizvodne pretočne čase. Znižujejo tudi količine odpadkov in omogočajo nižjo porabo energije na proizvodno enoto, kar znižuje negativni vpliv proizvodnje na okolje.