Angleško slovensko prevajanje se pri nas zgodi hitro

V našem podjetju pogosto izvajamo angleško slovensko prevajanje. Gre za drugo najbolj pogosto prevajanje dokumentov. Najbolj pogosti pa so prevodi v obratni smeri. Veliko ljudi namreč toliko razume angleščino, da storitve prevajanja sploh ne potrebuje, medtem ko je za večino prevod v obratno smer dosti pretrd oreh.

Menimo, da je naš cenik prevajanja ugoden. Na njem si lahko ogledate tudi ceno lektoriranja diplome, ki je naša najbolj pogosta storitev, saj skoraj vsak študent v državi pred diplomiranjem potrebuje lektorja, ker skoraj vse fakultete zahtevajo lekturo. To je tako zato, ker je diplomska naloga javen dokument. In običaj je, da se javne dokumente lektorira. Tak običaj je doma v vseh modernih jezikih.

Gre namreč za to, da bi v primeru, če lektoriranja tujih in domačih jezikov ne bi izvajali, prišlo do sprememb v jeziku. Pisci bi namreč v jezik vpletali narečne, pogovorne, slengovske in celo izmišljene izraze, ki bi jih nato bralci povzemali. Že v nekaj desetletjih bi se tako jezik močno preoblikoval in čez kako stoletje ali dve ne bi bil več prepoznaven.

To, kar opisujemo, se je dejansko dogajalo v preteklih stoletjih, ko se ljudem in državam še ni zdelo vredno ščititi jezika. Zato denimo srednjeveške tekste le težko razumemo ali pa jih sploh ne razumemo. Danes države ščitijo jezike, zato je lektoriranje tujih in domačih jezikov, ko gre za javno objavljene tekste, nekaj popolnoma običajnega oz. standardna norma.

anglesko-slovensko-prevajanje

Cena lektoriranja diplome je pri nas variabilna

Pred časom smo imeli enotno ceno lektoriranja diplome, kasneje pa smo to cenovno politiko spremenili. Zdaj pri ceni upoštevamo kakovost jezika pisca, kar po domače povedano pomeni, da je v primeru večje količine napak cena lektoriranja diplome višja, kot je v primeru, če je napak malo. Tako se nam zdi prav, ker drugače enotni strošek ne bi bil pravičen do tistih, ki se z jezikom močno potrudijo, preden oddajo besedilo v lekturo

Opažamo, da so nekatere stranke zelo površne in besedila za seboj pred oddajo niti enkrat ne preberejo, zato takim računamo več. Po drugi strani pa upoštevamo tudi to, koliko časa imamo na razpolago za delo. Urgentne lekture tako zaračunavamo najdražje.

Cenik za prevajanje je pri nas ugoden

Številne naše stranke pravijo, da je prevajanje, cenik čigar je objavljen na spletni strani, ugoden. Seveda pa se najdejo tudi nekateri, ki menijo, da je pri nas cenik prevajanja neugoden. Dobra novica je, da je prvih dosti več. Našo drugo najbolj pogosto storitev na področju prevajanja dokumentov, ki je angleško slovensko prevajanje, izvedemo učinkovito in hitro. Živimo v svetu, kjer je tempo življenja zelo hiter in vse več strank se znajde v časovni stiski.

Če imamo na primer stranko, ki potrebuje storitev res hitro, cenik prevajanja za tako stranko niti ni najvažnejši. Kljub temu imamo navado, da urgentne primere zaračunamo dražje. Zaradi velikega znanja na področju jezika namreč angleško slovensko prevajanje že tako ali tako izvedemo hitro, zato se nam dodatno zaračunavanje v tem primeru ne zdi potrebno.

Zakaj je prevajanje dokumentov iz angleščine tako pogosto?

Angleško slovensko prevajanje je zelo pogosto. Povpraševanje po tej vrsti prevajanja dokumentov je veliko, ker je angleščina tako imenovani lingua franca, kar je izraz za jezik, ki se na svetu v določenem trenutku uporablja kot glavni jezik sporazumevanja. Kljub temu, da je na svetu manj kot pol milijarde ljudi, katerih materni jezik je angleščina, v angleščini vsak dan nastaja ogromno dokumentov, ki jih ustvarjajo govorci, ki angleščino govorijo kot tuji jezik.

Pisanje v angleščini je pač nujno, če želimo v svetu prodreti poslovno in celo osebno (npr. če se želimo v tujini izobraževati). Tisti narodi, ki jih je veliko (npr. Rusi ali Nemci), so sicer v nekoliko boljšem položaju, saj lahko posameznik relativno uspešno živi in uspeva že v domačem okolju zaradi mnogoštevilnosti sonarodnjakov (npr. Rusi) ali sonarodnjakov in sosedov, ki govore isti jezik (npr. Nemci).

Človek ima na razpolago veliko opcij (v primeru izobraževanja) oz. dovolj velik trg (v primeru poslovanja), da mu ni treba prodirati na tuje trge. Za Slovence pa to seveda skoraj v celoti ne velja, ker je Slovenija geografsko zelo majhna in ker nas je Slovencev samo pičla dva milijona. V takem okolju je prodor na mednarodno prizorišče skoraj nujen. Preden pa začnemo pisati v angleščini, je potrebno razumeti in kaj prebrati, da se orientiramo glede situacije v tujini. V tem trenutku postane ključen prevod iz angleščine v slovenščino.

prevajanje-dokumentov